Siste nytt

"Ekstremt-resultat-eierskap"; en misjon for coaching som overlever som selvstendig fag

(Av Jan G. Kristiansen, MA.coaching, MBA, MCC) Coaching som begrep er mye diskutert og debattert i Norge og i utlandet og kan om få år gå i oppløsning. For å overleve på sikt, tror jeg coaching må fremstå tydelig og tilby noe nytt og unikt i kommunikasjonsfaget, som ikke allerede er tilbudt av sine eldre og mye større og forskningsbaserte "-ing-slektinger: som er veiledning, mentoring, undervisning og ledning, som jo også vet hva et åpent spørsmål er. Uten en slik unikhet i definisjonen tror jeg "coaching" om få år vil bli bli "spist" (assimilert) av sine mye eldre slektninger.

Les mer

Kvinnelige ledere er flinkere enn menn

til å legge til rette for åpen dialog og kommunikasjon i bedriftene, viser et nytt doktorgradsprosjekt (Lisa Maria Whitehead, Universitetet i Agder) leser vi i Dagens Perspektiv 11.august 2017. Siden "åpen dialog og kommunikasjon" er nøkkelfokuser sett med coachingbransjens briller, tenker jeg med en gang at da har kvinnene i så fall gjennomsnittlig bedre trening i dette enn menn, før de blir målt.  
I sin avhandling «The Theory of Social Identity-driven Voice and Silence», har Lisa Maria Whitehead ved Universitetet i Agder, undersøkt 

Les mer

ICF etiske retningslinjer - Hvilke løfter gis?

Erickson coacher følger aktivt ICFs etiske retningslinjer.

Siste norske versjon finnes her >>

Siste engelske versjon finnes her >>

ICF’s løfte - The ICF Pledge of Ethics

Som profesjonell coach erkjenner jeg mine etiske forpliktelser overfor kunde, coachee, kolleger spesielt, og samfunnet i sin alminnelighet. Jeg lover å følge ICF’s etiske retningslinjer, og behandle alle som frie, selvstendige og likeverdige.

Dette menneskesynet skal ligge til grunn for mitt arbeid som coach.

Dersom jeg bryter dette løfte eller noen av de andre av ICF’s etiske retningslinjer, er jeg fullt innforstått med at ICF kan stille meg personlig ansvarlig for dette.

Jeg er videre fullt ut innforstått med at ICF som en konsekvens av dette kan inndra min akkreditering som coach, og ekskludere meg fra ICF.