Siste nytt

Fornyet struktur for coachutdanningen The Art & Science of Coaching

Erickson Coaching International oppgraderer sine utdanningstilbud jevnlig. Vi vil gjerne informere deg om at vårt flaggskip-program, The Art & Science of Coaching (TASC) nå fornyes for å bli mer strømlinjeformet, bedre tilpasset ICFs sertifiseringsløp, og ha kjernekompetansene integrert fra dag 1 gjennom hele stoffet. Dette er den største revisjonen siden 2005. Hva betyr «fornyet struktur» for deg, som f.eks. har ønske om å fullføre TASC I-V (1-5), for å ICF-sertifisere din coachkompetanse?

Les mer

For at du skal forstå hva den du snakker med egentlig mener, hjelper det om du hever nivået på lyttingen din.

Witworth og Kimsey-House var tidlig ute med å introduserte de tre nivåene på lytting i læreboken til den ICF-godkjente coachingskolen CTI. Hvis vi lytter aktivt når andre snakker, er det større sannsynlighet for at vi forstår hva de egentlig mener, konstaterer de. Lytting kan foregå på ulike nivåer:

Les mer

ICF etiske retningslinjer - Hvilke løfter gis?

Erickson coacher følger aktivt ICFs etiske retningslinjer.

Siste norske versjon finnes her >>

Siste engelske versjon finnes her >>

ICF’s løfte - The ICF Pledge of Ethics

Som profesjonell coach erkjenner jeg mine etiske forpliktelser overfor kunde, coachee, kolleger spesielt, og samfunnet i sin alminnelighet. Jeg lover å følge ICF’s etiske retningslinjer, og behandle alle som frie, selvstendige og likeverdige.

Dette menneskesynet skal ligge til grunn for mitt arbeid som coach.

Dersom jeg bryter dette løfte eller noen av de andre av ICF’s etiske retningslinjer, er jeg fullt innforstått med at ICF kan stille meg personlig ansvarlig for dette.

Jeg er videre fullt ut innforstått med at ICF som en konsekvens av dette kan inndra min akkreditering som coach, og ekskludere meg fra ICF.

Erickson Coaching Nordic AS

Besøksadresse:
Ullernchausseen 119,
Lilleaker, Oslo

Postadresse:
Postboks 262 Lilleaker,
0216 Oslo

Telefon: 400 41 204 eller 412 72 858 (Maria)