Siste nytt

"Ekstremt-resultat-eierskap"; en misjon for coaching som overlever som selvstendig fag

(Av Jan G. Kristiansen, MA.coaching, MBA, MCC) Coaching som begrep er mye diskutert og debattert i Norge og i utlandet og kan om få år gå i oppløsning. For å overleve på sikt, tror jeg coaching må fremstå tydelig og tilby noe nytt og unikt i kommunikasjonsfaget, som ikke allerede er tilbudt av sine eldre og mye større"-ing-slektinger: som er veiledning, mentoring, undervisning og ledning, som også et hva et åpent spørsmål er. Uten en slik unikhet i definisjonen tror jeg "coaching" om få år vil bli bli "spist" (assimilert) av sine eldre slektninger.

Les mer

Kvinnelige ledere er flinkere enn menn

til å legge til rette for åpen dialog og kommunikasjon i bedriftene, viser et nytt doktorgradsprosjekt (Lisa Maria Whitehead, Universitetet i Agder) leser vi i Dagens Perspektiv 11.august 2017. Siden "åpen dialog og kommunikasjon" er nøkkelfokuser sett med coachingbransjens briller, tenker jeg med en gang at da har kvinnene i så fall gjennomsnittlig bedre trening i dette enn menn, før de blir målt.  
I sin avhandling «The Theory of Social Identity-driven Voice and Silence», har Lisa Maria Whitehead ved Universitetet i Agder, undersøkt 

Les mer

Erickson coachpool - Hvem coacher vår kunder?

Erickson presenterer følgende profesjonelle coachingpool: 

    • J.G.Kristiansen ICF MCC/ECPC
    • B.Torgussen ICF PCC/ECPC
    • A.Lebedeva ICF MCC-søker/ECPC
    • H.Sedal ICF-MCC/ECPC
    • H.Holmen ICF-ACC-søker/ECPC
    • S.Stenersen ICF-ACC/ECPC
    • S.Holten ICF-PCC-søker/ECPC
    • A.S.Goplen ICF-ACC-søker/ECPC
    • J.Bjørnsen ICF-ACC-søker/ECPC
    • A.Øygard ICF-ACC/ECPC
    • S.Joakimsen ICF-ACC-søker/ECPC
    • P.Bakken (mentoringfokus/EPC)
    • Kjetill Gunnarson (mentoringfokus/EPC)

Alle har blandet offentlig og privat coachingerfaring,
og jobber med ulike ICF-sertifiseringer: 

    • MCC: Master Certified Coach, International Coach Federation
    • PCC: Professional Certified Coach, International Coach Federation
    • ACC: Associate Certified Coach, International Coach Federation
    • ECPC: Erickson Certified Professional Coach (Modul 5),Erickson Coaching Int.
    • EPC: Erickson Professional Coach (Modul 4), Erickson Coaching International

 

Kjøp av coachpool timer her

 

 

Erickson Coaching Nordic AS

Besøksadresse:
Ullernchausseen 119,
Lilleaker, Oslo

Postadresse:
Postboks 262 Lilleaker,
0216 Oslo

Telefon: 400 41 204