Siste nytt

Kun 10% av omstillinger fører til synlige endringer (Adferdsvitenskap 2018)

Visste du at 90% av alle omstillings- og endringstiltak, for personer og organisasjoner ikke fører til synlige endringer. Ny forskning bl.a. gjennom nevro vitenskap og hjerneforskning har påvist en serie «90-10% statistikker».
Noen eksempler:
-Ca. 90% av alle by-pass hjerteoperterte klarer ikke endre sine levevaner, selv etter sin leges, sin families og sin egen sterke anbefaling
-Ca. 90% av alle LEAN-prosjekter kan ikke vise til synlige endringer: -"mellom-ledelsen klarer ikke å levere"
-Ca. 90% av alle omstillingsprosjekter ikke kan vise til synlige endringer på ansatte, team eller organisasjon

Symptomer og årsaker til «90-10% statistikkene» kaller vi for "de 4 fallgrubene" for alle omstillinger, som leder-, organisasjon- og coachutviklingsprogrammer er. I 1:1 coaching kaller vi det "de 4 gremlindører".
I 2018 vil Erickson Coaching i en rekke artikler belyser forskjellige nøkkelsider ved "løsningene på de 4 fallgrubene" i våre nyhetsbrev.

Bransjen må levere det de lover og selge inn gjennomførbarhet.

Vi som er leverandører av leder – og coachprogrammer har et stort forbedringspotensiale. Alt fra de store universitetene til store og små konsulent-firmaer har lenge praktisert for mye "wishfull thinking". De har solgt inn drømme-endringer, der for mye av sluttresultatet baserer seg på at kunden selv løser kjerne-problemet på egen hånd; og "10-90% syndromet skjer igjen! kjerne-problemet behøver ikke lenger være som en "svart boks" til undring.

"Hvis du var en elefant med sin elefant-rytter":

Les mer

Coaching er på «rød-lista». Har du noe imot at begrepet går i oppløsning? DEBATT

(Av Jan G. Kristiansen, MA.coaching, MBA, MCC) Hvis coaching var en plante, er den overplukket og på «rød-lista» , fordi den plukkes med røtter fra både innsiden av bransjen og fra utsiden av markedet. Hvordan kan jeg antyde noe sånt? Vel, mine intuitive "antenner" om markedsutvikling bidro til at Erickson Norge i 1998 (for HR Norge) var kanskje norges 1. kursarrangører med kurstittel "coaching" (noen før oss?). Nå forteller mine antenner meg at om få år kan coaching som begrep gå i oppløsning. Hvorfor? Fordi "faget" nå synes å ha oppnådd sin misjon. Coachingfaget har i mange år vært mye omdiskutert og debattert i Norge og i utlandet. Nå strammer det seg ekstra til fra flere hold. Gjør det noe om coachingfaget forblir utydelig eller ikke?

«Gjort er gjort og spist er spist, og; slik er det med det!», sa muse-bestemor i et dramatisk øyeblikk i Hakkebakkeskogen. Hvis coachene lenge har vært glade og frie som Klatremus (kun med problem om å selge seg selv og faget..); Hva er reven og piggsvinet i skogen?»

Og hvordan bidrar "ekstrem-resultat-lojalitet"; som retning for en unik, ny kommuniserbar misjon for coaching (definert som noe i retning av "Ambisjonen om 100% kundefokus og konfidensialitet"), for et fag som etablerer seg som selvstendig fag og som overlever på sikt?

Les mer

Business Transformed - What are the Questions?

Paul Gossen, Leadership Press, 2007
121 sider, engelsk

As an executive coach I witnessed time and time again the powerful transformative shift that would occur when my clients became clear on what they really wanted in their life and work. I also saw the powerful results they could produce when they had the accountability conversations required to put their plans into reality. This drew me to the field of organizational change where I was confronted by the first paradox:

Business cannot be changed.
Business can only be transformed.

Companies resist change. Organizational systems and procedures, by their nature inhibit change. When I first began conducting organizational change programs I was astonished by how little impact they had. No amount of training alone would seem to stick.

I kept returning to the power of questions. I know from me own experience that focused questions were the immutable force that powered business transformation. I also saw the power of questions everyday, as I worked with highly accomplished business leaders. They seemed to have an almost magical ability to generate relationship and galvanize action in a short conversation. I could see that there were essential elements of this conversation that had to had to be completed in a correct order.

For example, demanding accountability without first creating relationship would the disrupt the intended outcome of the conversation. We became more structured in refining these essential elements and distilled the 17 QuestionsTM that transform business. I continued my quest to refine a simple structure for business transformation and began offering the questions to managers, team leaders and executives to test. As the results came back, it became clear that having powerful breakthrough conversations is a simple skill that anyone can learn quickly and easily.

I began to get excited. What would a company look like if everyone had the ability to generate instant relationship, engage in breakthrough conversations and work with the highest level of accountability? What if we could distill these conversations down to their simplest form and put them in to a package that anyone could use to produce results instantly? What if we could create a breakthrough virus that could rapidly transmit this capability to everyone in an organization? The book you are holding in your hands is the virus. You have already been infected.
Business Transformed is very simple. Read the book and start by asking the “How are you?” question. The rest of the instructions are included. Let the Questions do the work. A relaxed and natural conversational tone is the key. Play with the questions and you cannot help but master them. Business transformation can only take place inside of powerful questions.  

Look at any highly successful business leader, any great manager, any blue chip sales person, any accomplished engineer or any acclaimed scientist. You will find a master in the art of breakthrough questions.

Look into any innovative product, any scientific breakthrough, any surge in business performance. Dig deeply and you will find that all it began with a breakthrough conversation.

Breakthrough questions have a distinctive signature. Paul Gossen and his coaching team conducted a comprehensive search for the everyday questions that executives, managers and team leaders use to build relationship, create accountability and drive breakthrough results. They examined the unproductive habits that block business transformation. They worked with hundreds of CEOs, executives and managers and conducted thousands of breakthrough conversations to refine 17 QuestionsTM that form a complete conversation that can transform any business.