Du får denne eposten fordi du har vært i kontakt med Erickson og bedt om informasjon fra oss tidligere.
Sjekk webversjonen her dersom det er utfordringer med innholdet.

Avlys høstferien! ICF skal revidere sertifikatene på alle Erickson studenter 5 år tilbake

«Avlys høstferien! ICF skal revidere sertifikatene på alle Erickson studenter 5 år tilbake.»

Det var konklusjonen i en epost uken før høstferien, med tittel «ICF audit» fra Marilyn Atkinson,
leder og grunnlegger av Erickson Internasjonalt.

Dårlig nytt!, fordi høstferien var ment å gi tid for andre viktige utviklingsprosjekter.

Men god nytt!, fordi det viser at ICF er en «vaktbikkje» som gjennomfører kvalitetssjekk av alle
som påstår de har gjennomført godkjent ICF-utdanning i coaching.
Erickson i Norge måtte også gå lenger tilbake fordi vi, som aller første Erickson-land utenfor Canada,
har utdannet studenter i Norge siden 1998, og utstedt ICF-sertifikater siden 2003, da skolen fikk ICF-godkjenningen.

Og jeg som trodde jeg hadde gode oversikter over de til sammen 700 personene som har gjennomført minst Modul 1 i TASC eller Teamcoaching.

Men opplysningene var spredt på flere dokumenter og hadde hull. Tenk det, siviløkonom Kristiansen!

Flere av dere fikk derfor epost fra meg med oppfordring om å sende meg «kopi av PDF med serienummer slik og slik»,
eller «hvilket serienummer har ditt diplom fra Modul 4 i 2007», osv. Da jeg innen fristen sendte Marilyn rapporten fra Norge,
fikk jeg straks et varmt brev tilbake med : -) med takk for godt samarbeid over mange år.

ICF forvalter ICF-coaching som en global og europeisk standard for coaching som er et praktisk håndtverk.
Jeg liker vårt formål som er å åpne opp for større mentale og emosjonelle ressurser hos ledere og medarbeidere.

Lykke til i ditt virke som leder og medarbeider med coachende væremåte,
eller som  konsulent og profesjonell coach. Det er samfunnsutvikling vi alle jobber for.

  Erickson Coaching
Nordic AS
Besøksadresse:
Ullernchausseen 119,
Lilleaker, Oslo
Postadresse:
Postboks 262 Lilleaker,
0216 Oslo
Telefon: 400 41 204
E-post: post@erickson.no