Siste nytt

Kun 10% av omstillinger fører til synlige endringer (Adferdsvitenskap 2018)

Visste du at 90% av alle omstillings- og endringstiltak, for personer og organisasjoner ikke fører til synlige endringer. Ny forskning bl.a. gjennom nevro vitenskap og hjerneforskning har påvist en serie «90-10% statistikker».
Noen eksempler:
-Ca. 90% av alle by-pass hjerteoperterte klarer ikke endre sine levevaner, selv etter sin leges, sin families og sin egen sterke anbefaling
-Ca. 90% av alle LEAN-prosjekter kan ikke vise til synlige endringer: -"mellom-ledelsen klarer ikke å levere"
-Ca. 90% av alle omstillingsprosjekter ikke kan vise til synlige endringer på ansatte, team eller organisasjon

Symptomer og årsaker til «90-10% statistikkene» kaller vi for "de 4 fallgrubene" for alle omstillinger, som leder-, organisasjon- og coachutviklingsprogrammer er. I 1:1 coaching kaller vi det "de 4 gremlindører".
I 2018 vil Erickson Coaching i en rekke artikler belyser forskjellige nøkkelsider ved "løsningene på de 4 fallgrubene" i våre nyhetsbrev.

Bransjen må levere det de lover og selge inn gjennomførbarhet.

Vi som er leverandører av leder – og coachprogrammer har et stort forbedringspotensiale. Alt fra de store universitetene til store og små konsulent-firmaer har lenge praktisert for mye "wishfull thinking". De har solgt inn drømme-endringer, der for mye av sluttresultatet baserer seg på at kunden selv løser kjerne-problemet på egen hånd; og "10-90% syndromet skjer igjen! kjerne-problemet behøver ikke lenger være som en "svart boks" til undring.

"Hvis du var en elefant med sin elefant-rytter":

Les mer

Coaching er på «rød-lista». Har du noe imot at begrepet går i oppløsning? DEBATT

(Av Jan G. Kristiansen, MA.coaching, MBA, MCC) Hvis coaching var en plante, er den overplukket og på «rød-lista» , fordi den plukkes med røtter fra både innsiden av bransjen og fra utsiden av markedet. Hvordan kan jeg antyde noe sånt? Vel, mine intuitive "antenner" om markedsutvikling bidro til at Erickson Norge i 1998 (for HR Norge) var kanskje norges 1. kursarrangører med kurstittel "coaching" (noen før oss?). Nå forteller mine antenner meg at om få år kan coaching som begrep gå i oppløsning. Hvorfor? Fordi "faget" nå synes å ha oppnådd sin misjon. Coachingfaget har i mange år vært mye omdiskutert og debattert i Norge og i utlandet. Nå strammer det seg ekstra til fra flere hold. Gjør det noe om coachingfaget forblir utydelig eller ikke?

«Gjort er gjort og spist er spist, og; slik er det med det!», sa muse-bestemor i et dramatisk øyeblikk i Hakkebakkeskogen. Hvis coachene lenge har vært glade og frie som Klatremus (kun med problem om å selge seg selv og faget..); Hva er reven og piggsvinet i skogen?»

Og hvordan bidrar "ekstrem-resultat-lojalitet"; som retning for en unik, ny kommuniserbar misjon for coaching (definert som noe i retning av "Ambisjonen om 100% kundefokus og konfidensialitet"), for et fag som etablerer seg som selvstendig fag og som overlever på sikt?

Les mer

Coachutdannelse

I Norge finnes det kun 3 skoler som utdanner coacher frem til en ICF sertifisering og vi i Erickson er stolte av å si at vi er en av dem. Ved å gjennomføre en coachingutdanelse hos oss, oppfyller du kravene ICF har satt. Vi i Erickson Coaching synes det er viktig at bransjen klarer å legge til grunn for prinsipielle definisjoner av ordet ”coaching”, som får frem hva som er unikt ved coaching, og hva som skiller seg fra andre kommunikasjonsformer som veiledning, mentoring, mental trening, ledelse, consulting og rådgivning.

 

Coachutdannelse basert på de rette spørsmålene og kundens eierskap

Vi mener en god coach er en som hjelper sin samtalepartner til å videreutvikle indre drivkrefter og dermed få til de resultatene de ønsker å oppnå. De behøver ikke å gi etter og gi deg konkrete råd, men benytter forskjellige spørsmålsteknikker for at du skal få et riktig perspektiv på spørsmålene du behøver svar på. Dersom du har spørsmål vedrørende vår coach-utdannelse som ikke blir besvart på disse sidene her er det bare å ta kontakt for ytterligere informasjon.

 

Du vil ta del i en coachutdannelse basert på våre 11 kjernekompetanser fra ICF’s globale coachingstandard:

1. På bølgelengde-ferdigheter (engelsk build rapport)

2. Etablere coach-posisjon (engelsk coach presence)

3. Å sette samtalens ”coaching-kontrakt”

4. Aktiv lytting

5. Kraftfulle spørsmål

6. Direkte kommunikasjon

7. Skape bevissthet (creating awareness)

8. Designe handlingsrekker

9. Planlegging og målsetting

10. Møte med ICF etiske retningslinjer / profesjonelle standarder

 

Disse begrepene er skapt over mange år og er blitt del av Ericksons varemerke i vår coachutdannelse:

• Coachende væremåte, coachende lederstil, og anerkjennende kommunikasjon

• Løsningsfokuserte prinsipper som coaching-prinsipper

• Coach-posisjon som klarhet i skillet mellom coaching og ledelse

• Coaching-kontrakt for samtalen, dvs kvalitetene rundt en kundes målsetning,

• Integrasjonen mellom kognitiv trening/NLP og ICF’s kriterier for god coaching

• White board coaching, effektive formater brukt i coaching også på telefon

• Milton Ericksons kjerneverdier og evne til språkkunst for klare å flytte mennesker

• Positiv psykologi, et positivt menneskesyn

Hva er jobbmulighetene etter en coachutdannelse?

 

En coach kan jobbe med profesjonell coaching, veiledning, rådgivning, mentorskap, ledelse og informasjonsarbeid, i både private og offentlige virksomheter. Ledere, mellomledere, og andre i privat eller offentlig sektor, velger i noen tilfeller å ta en videreutdanning som veileder, interncoach eller HR-rådgiver for å få bredere kunnskap innen for eksempel bedriftsledelse. Vi mener at alle ledere bør ha en slik sertifisering for at de skal kunne være en god samtalepartner og leder for sine ansatte.

 

Ønsker du mer informasjon om vår coachutdannelse er du hjertelig velkommen til å besøke oss på Granli Gård Kontormiljø/Den røde låve. Besøksadressen vår er Ullernchausseen 119 / 117, 0284 Lilleaker (Oslo). Du kan nå oss på Telefon: 400 41 204 eller sende oss en E-post: post@erickson.no

 

Vi ser frem til å høre i fra deg!