Siste nytt

Fornyet struktur for coachutdanningen The Art & Science of Coaching

Erickson Coaching International oppgraderer sine utdanningstilbud jevnlig. Vi vil gjerne informere deg om at vårt flaggskip-program, The Art & Science of Coaching (TASC) nå fornyes for å bli mer strømlinjeformet, bedre tilpasset ICFs sertifiseringsløp, og ha kjernekompetansene integrert fra dag 1 gjennom hele stoffet. Dette er den største revisjonen siden 2005. Hva betyr «fornyet struktur» for deg, som f.eks. har ønske om å fullføre TASC I-V (1-5), for å ICF-sertifisere din coachkompetanse?

Les mer

For at du skal forstå hva den du snakker med egentlig mener, hjelper det om du hever nivået på lyttingen din.

Witworth og Kimsey-House var tidlig ute med å introduserte de tre nivåene på lytting i læreboken til den ICF-godkjente coachingskolen CTI. Hvis vi lytter aktivt når andre snakker, er det større sannsynlighet for at vi forstår hva de egentlig mener, konstaterer de. Lytting kan foregå på ulike nivåer:

Les mer

Coachutdannelse

I Norge finnes det kun 3 skoler som utdanner coacher frem til en ICF sertifisering og vi i Erickson er stolte av å si at vi er en av dem. Ved å gjennomføre en coachingutdanelse hos oss, oppfyller du kravene ICF har satt. Vi i Erickson Coaching synes det er viktig at bransjen klarer å legge til grunn for prinsipielle definisjoner av ordet ”coaching”, som får frem hva som er unikt ved coaching, og hva som skiller seg fra andre kommunikasjonsformer som veiledning, mentoring, mental trening, ledelse, consulting og rådgivning.

 

Coachutdannelse basert på de rette spørsmålene og kundens eierskap

Vi mener en god coach er en som hjelper sin samtalepartner til å videreutvikle indre drivkrefter og dermed få til de resultatene de ønsker å oppnå. De behøver ikke å gi etter og gi deg konkrete råd, men benytter forskjellige spørsmålsteknikker for at du skal få et riktig perspektiv på spørsmålene du behøver svar på. Dersom du har spørsmål vedrørende vår coach-utdannelse som ikke blir besvart på disse sidene her er det bare å ta kontakt for ytterligere informasjon.

 

Du vil ta del i en coachutdannelse basert på våre 11 kjernekompetanser fra ICF’s globale coachingstandard:

1. På bølgelengde-ferdigheter (engelsk build rapport)

2. Etablere coach-posisjon (engelsk coach presence)

3. Å sette samtalens ”coaching-kontrakt”

4. Aktiv lytting

5. Kraftfulle spørsmål

6. Direkte kommunikasjon

7. Skape bevissthet (creating awareness)

8. Designe handlingsrekker

9. Planlegging og målsetting

10. Møte med ICF etiske retningslinjer / profesjonelle standarder

 

Disse begrepene er skapt over mange år og er blitt del av Ericksons varemerke i vår coachutdannelse:

• Coachende væremåte, coachende lederstil, og anerkjennende kommunikasjon

• Løsningsfokuserte prinsipper som coaching-prinsipper

• Coach-posisjon som klarhet i skillet mellom coaching og ledelse

• Coaching-kontrakt for samtalen, dvs kvalitetene rundt en kundes målsetning,

• Integrasjonen mellom kognitiv trening/NLP og ICF’s kriterier for god coaching

• White board coaching, effektive formater brukt i coaching også på telefon

• Milton Ericksons kjerneverdier og evne til språkkunst for klare å flytte mennesker

• Positiv psykologi, et positivt menneskesyn

Hva er jobbmulighetene etter en coachutdannelse?

 

En coach kan jobbe med profesjonell coaching, veiledning, rådgivning, mentorskap, ledelse og informasjonsarbeid, i både private og offentlige virksomheter. Ledere, mellomledere, og andre i privat eller offentlig sektor, velger i noen tilfeller å ta en videreutdanning som veileder, interncoach eller HR-rådgiver for å få bredere kunnskap innen for eksempel bedriftsledelse. Vi mener at alle ledere bør ha en slik sertifisering for at de skal kunne være en god samtalepartner og leder for sine ansatte.

 

Ønsker du mer informasjon om vår coachutdannelse er du hjertelig velkommen til å besøke oss på Granli Gård Kontormiljø/Den røde låve. Besøksadressen vår er Ullernchausseen 119 / 117, 0284 Lilleaker (Oslo). Du kan nå oss på Telefon: 400 41 204 eller sende oss en E-post: post@erickson.no

 

Vi ser frem til å høre i fra deg!