Siste nytt

Fornyet struktur for coachutdanningen The Art & Science of Coaching

Erickson Coaching International oppgraderer sine utdanningstilbud jevnlig. Vi vil gjerne informere deg om at vårt flaggskip-program, The Art & Science of Coaching (TASC) nå fornyes for å bli mer strømlinjeformet, bedre tilpasset ICFs sertifiseringsløp, og ha kjernekompetansene integrert fra dag 1 gjennom hele stoffet. Dette er den største revisjonen siden 2005. Hva betyr «fornyet struktur» for deg, som f.eks. har ønske om å fullføre TASC I-V (1-5), for å ICF-sertifisere din coachkompetanse?

Les mer

For at du skal forstå hva den du snakker med egentlig mener, hjelper det om du hever nivået på lyttingen din.

Witworth og Kimsey-House var tidlig ute med å introduserte de tre nivåene på lytting i læreboken til den ICF-godkjente coachingskolen CTI. Hvis vi lytter aktivt når andre snakker, er det større sannsynlighet for at vi forstår hva de egentlig mener, konstaterer de. Lytting kan foregå på ulike nivåer:

Les mer

Coachutdanning

Erickson Coaching er både et kompetansehus og en coachingskole som fokuserer på utdanning og trening av ansatte, ledere, interne og eksterne coacher, samt privatpersoner. Vi hjelper alle som ønsker anerkjennende samtaler og coachende kommunikasjon. Erickson tilbyr ICF-sertifiserte coachutdannelser, et bredt spekter av faste og tilpassede kurs, coach- tjenester via egen coach-pool, samt lær å lære kurs.

 


Banebrytende coachutdanning i Norge

Erickson coaching passer for deg som gjennom coach-posisjon ønsker å få frem det beste hos andre. Vi er stolte av å si at som først i Norge har Erickson siden 1998 utdannet profesjonelle coacher som er eksperter i samtale – og dialogkunst. Kompetansehuset Erickson hjelper sine kunder til organisasjonsutvikling gjennom å mobilisering av nøkkelmedarbeideres coachende væremåte og utvikling av coachende ledere.

 

Coachutdanning basert på de rette verdiene Erickson definerer seg selv som en aktør i ”human potential”-bevegelsen, dermed tror vi at alle mennesker har evnen til livslang læring og utvikling. Milton Ericksons positive menneskesyn

 

Våre kjerneverdier i vår coachutdanning bygger på Milton Ericksons positive menneskesyn:

• 1. Mennesker er født OK og er dermed egentlig OK også nå,

• 2. Mennesker innehar egentlig alle nødvendige ressurser,

• 3. Mennesker velger det relativt beste alternativ for seg der og da,

• 4. Enhver adferd har en positiv intensjon bak intensjonen, og når mennesket gjenoppdager kjerneintensjonen:

• 5. Forandring er uunngåelig

 

Milton Erickson hadde denne grunnleggende overbevisningsrekke om de han hjalp. Erickson coacher bruker også dette som hjelp til å beholde sin ro og fokus i coaching og holde ambisjon om 100% fokus på kunden.

 

Hvorfor ta en coachutdanning?

Du kan ta coaching for å bygge på en eksisterende kompetanse, hvis du for eksempel er lærer eller leder for en bedrift. En videreutdanning som coach, danner et godt grunnlag for å fremme læring og endring i grupper og hos enkeltindivider. Vi i Erickson mener at alle bedriftsledere bør ha en slik sertifisering for at de skal kunne være en god coachende samtalepartner og leder for alle sine ansatte på arbeidsplassen. Det kan være at de ansatte trenger å bli motivert til å skape mer lønnsomme arbeidsmetoder til å fjerne uvaner som bidrar til et negativt mønster.

 
Ønsker du mer informasjon om vår coachutdanning er du hjertelig velkommen til å besøke oss på Granli Gård Kontormiljø/Den røde låve. Besøksadressen vår er Ullernchausseen 119 / 117, 0284 Lilleaker (Oslo). Du kan nå oss på Telefon: 400 41 204 eller sende oss en E-post: post@erickson.no

Vi ser frem til å høre i fra deg!