Siste nytt

ÆRLIGHET uten tillit = Mulig overgrep. Om coaching, terapi, ICF. DEBATT

Med hjelp av en Addictologi-terapeut gikk coaching-begrepet forrige uke (desember 2017) fra å være «litt varm sten» til ett steg nærmere «lava» i Norge! Fra jobbreise i Riga leste jeg VG på nett’s siste VG-research artikkel rett før leggetid, og jeg klarte ikke sovne igjen. Nå blir det gru-spennende! Jeg regner med at tommel-skruen vris ytterligere mot coaching-ordet, fordi addictologen og hans oppdragsgiver begge refererer til «lederutvikling og coaching», og de holder flagget høyt hevet. Og han og jeg er tilsynelatende i samme bransje! Dette er sterk kost for oss som hegner profesjonelt om coaching-ordet, som noe annet enn «hvasomhelstmedspørsmålstegn?etter». Dommen fra Oslo tingrett er ikke rettskraftig, men Borgarting lagmannsrett har varslet partene om at de vurderer å nekte oppdragsgiver å fremme en anke, skriver VG (9/12-'17). For andre gang på et par uker har jeg støtt på eksperter som fremhever ærlighet som metode for utvikling. Ærlighet er en fin egenskap. Jeg mener at ICF-coachingen sessens er utvikling av ærlighet i coacheens møte med seg selv. Coachens forvaltning av sin egen ærlighet er en nøkkel i diskusjon av hva er coaching!

Les mer

KAMPANJE -25% frist 8.mai: Styrk din markedsverdi. Grunnkurs kundefokusert coaching oppstart februar. "Anerkjennende samtaler" (TASC Modul 1).

For deg som ønsker en mer coachende og anerkjennende kommunikasjonsstil for deg selv og de rundt deg, privat eller profesjonelt. For deg som ønsker utdanne deg til coach og mentaltrener basert på den internasjonale ICF-standarden for coaching. For deg som vil hjelpe deg selv og enhver annen person se muligheter og realisere sitt beste seg. For deg som vil beherske hvordan hjelpe (deg selv og) den andre sikre kontroll og "ekstremt grad av resultat-eierskap" i de mest utfordrende situasjoner. For deg som ønsker få frem det beste hos andre med coaching, relasjonsledelse og mentaltrening! Programmet jevnlig forbedret. Se under for kursinnhold. Bli med på gratis minikurs for smakebit og få inntrykk av "nerven" i denne ICF godkjente coachutdanningen og praktiske hverdagsnytten i lederrollen og andre situasjoner.

Ved påmelding skriv "Kampanjerabatt før 8/5-2018= kr. 5.175,-" (veiledende 6900,- minus 25% (1.725,-) for 2,5 dager kurs inkl. kursmateriell, kurs-forfriskninger/frukt/snacks og 3 uker ettertrening. Påmeldingsfrist kampanje 8. mai:

Les mer her >>
Meld deg på her >>

Les mer

Lederutviklingslinjen - hvordan passer den for deg?

For ledere, mellomledere, HR ledere, styreledere, rådgivere, mentorer og konsulenter: Coach- og lederutdanningen (TASC)
 

FreeDigitalPhotos.net
 

(Foto: FreeDigitalPhotos.net)


“Coachende lederstil - coachende væremåte i ledelse. Hvordan oppnå skarpere og smartere ledelse og kommunikasjon”

Ved Jan Georg Kristiansen med eksterne bidragsytere som Petter Bakken Ledercoach HP i 12 år,  samt andre ledere som inviteres for innspill.

Alle målgrupper deltar på Grunnkurset Anerkjennende samtaler, som legger et kraftfullt grunnlag for videre utvikling i kommunikasjon og ledelse.

I løpet av Grunnkurset bestemmer man seg om man i det videre vil følge Lederutviklingslinjen eller Coachinglinjen. Begge linjer er ICF godkjent som del av TASC – The Art & Science of Coaching, og gir samlet 120 CCEU poeng.

Programmene er modulbygget og deltakere kan delta på så mye som passer behovet, med henholdsvis 2 dager og deretter bygge på valgfritt 3 + 5+ 5+ 4,5 dager.

Forskningsresultater viser at coaching gjør at ledere gjør ting annerledes og dette er målt til å ha 500 % større gevinst i forhold til kostnad ved coaching (Anderson 2001) og at det får ledere til å føle seg mer verdtsatt og har en positiv effekt på arbeidsmiljøet (Wales 2003).

Meld deg på gratis minikurs for å finne ut om dette er noe for deg >> eller Meld deg direkte på grunnkurset her >>

Referanser:

Privat næringsliv:

Pål Normann Johansen, Salgsdirektør Partnere, Telenor Norge, Divisjon Business

•Det er min påstand at dette er den beste ledertrening jeg har deltatt på så langt. I løpet av det siste året har jeg deltatt på Erickson Coaching TASOL modul 1-4, og det har så langt vært en meget givende reise både som menneske og innen lederutvikling. Den langvarige, regelmessige og praktiske treningen i regi av Erickson Coaching er også et viktig element da den sikrer at man oppnår varige endringer.

 

Torstein Harildstad, daglig leder Kairos, tidl. Markedsansvarlig  Microsoft

”Kursserien på fem samlinger med Erickson var en svært nyttig bruk av min tid for min utvikling som leder,
veileder og mentor. På en skala 1-10, var det en 9’er. I en tenkt rolle som mentee, tror jeg kurset nyttig også til en 9’er.

Fordi det er mentorer og menteer i alle nivåer i en organisasjon, vil jeg særlig fremheve
bevisstgjøringen om den coachende væremåten i all vår utålmodighet ved mentoring/kunnskapsoverføring.
Særlig viktig var styrken i å bli reelt kompetent i å stille åpne spørsmål.
Kurset hadde passe balanse mellom teori og praksis til en 10’er i forhold til det jeg har opplevd på andre kurs.
Dette var et modig program i et samspill mellom UDE, NHO, deltakerne og Erickson for å løfte medarbeidere og ledere.”

 

Offentlig næringsliv/forvaltning:

Sissel Holten, Avdelingsleder ved en kunnskapsavdeling i offentlig bedrift.

”Jeg har fullført The Art & Science of Coaching (TASC) kompetansemoduler 1 – 4 og opplever
å ha fått et stort utbytte av coaching utdanningen både personlig og som leder. 
Jeg opplever å ha fått et verktøy som gjør lederrollen mye mer håndterlig for meg. 
Coaching utdanningen har hjulpet meg til å bli tydeligere gjennom å sette grenser og til å si klart ja eller nei. 
Det er energigivende og jeg får utrettet mer. Coaching verktøyene er så virkningsfulle at jeg tror på resultatet før jeg begynner, og det gir en ro og trygghet i arbeidet. De tilbakemeldingene jeg har fått fra min leder er at jeg viser større besluttsomhet og belyser problemstillinger tydelig i
samvær med de ansatte og i lederteam.  Fra de ansatte får jeg høre at jeg er blitt en tydelig og engasjert leder.

Jeg ser frem til å ta ICF-sertifiserings-modul 5 og få styrket forståelsen i bruk av coachingverktøyene
gjennom å coache medarbeidere som ønsker det i rasjonell gjennomføring av oppgaver, tidsbruk, prosjektplanlegging med mer.”

Utdanningssektor/opplæring:

Pål Riis, Rektor Ullern Videregående skole

•Jeg har med stort faglig og personlig utbytte deltatt på utdanningen. Dagene veksler systematisk mellom teori og demonstrasjoner og mye øving. Modulen gav meg grunnleggende innføring i coaching og coachende væremåte som jeg siden har hatt stort utbytte av som leder. Jeg har siden valgt å ta flere moduler og går for sertifisering, fordi jeg opplever at coachingensperspektiver, modeller og verktøy gir verdifull tilvekst til mitt lederskap i krevende situasjoner.”
•Ericksons kunde fikk HR Norges kompetansepris 2008

Ellen Larsen, Rektor Bogstad Skole 

”Jeg er svært fornøyd! Kurset var praktisk rettet, og metodene var direkte overførbare til hverdagen.
Vi ble utfordret til å finne relevante problemstillinger fra egen lederpraksis.
Kursets fortrinn var en vellykket veksling mellom effektiv og inspirerende formidling av mentoring-teori og veiledning og øvelse i praksis.
I min rolle som adept hadde dette kurset i mentoring nytteverdi 10 av 10.
Jeg sitter igjen med en større bevissthet om det å bruke kommunikasjonsprosesser i arbeidet med eget personale.
Jeg er blitt mer bevisst å selv kunne veksle mellom ulike roller på kommunikasjons-skalen – fra direkte rådgivning til en mer coachende tilnærming. 
Det jeg har hatt mest praktisk nytte av, er Samtale-kvadranten. Den er svært enkel i bruk og kan lett utvikles og kombineres med andre verktøy.”

Spørsmål: Hva synes du UDE bør tenke på i arbeidet med mentoringhåndbok og trening?.

Da jeg i ett år var med i mentoringprogrammet, fikk jeg en erfaren mentor. Vi holdt kontakten i 1 år.
Det ble veldig mentor! Etter hvert kuttet vi ut. Med bruk av en mentorhåndbok,
er det viktig at verktøyene er så funksjonelle og får en form som løfter deltakeren ut fra den praktiske driften.