Siste nytt

Fornyet struktur for coachutdanningen The Art & Science of Coaching

Erickson Coaching International oppgraderer sine utdanningstilbud jevnlig. Vi vil gjerne informere deg om at vårt flaggskip-program, The Art & Science of Coaching (TASC) nå fornyes for å bli mer strømlinjeformet, bedre tilpasset ICFs sertifiseringsløp, og ha kjernekompetansene integrert fra dag 1 gjennom hele stoffet. Dette er den største revisjonen siden 2005. Hva betyr «fornyet struktur» for deg, som f.eks. har ønske om å fullføre TASC I-V (1-5), for å ICF-sertifisere din coachkompetanse?

Les mer

For at du skal forstå hva den du snakker med egentlig mener, hjelper det om du hever nivået på lyttingen din.

Witworth og Kimsey-House var tidlig ute med å introduserte de tre nivåene på lytting i læreboken til den ICF-godkjente coachingskolen CTI. Hvis vi lytter aktivt når andre snakker, er det større sannsynlighet for at vi forstår hva de egentlig mener, konstaterer de. Lytting kan foregå på ulike nivåer:

Les mer

Ta Modul 5 og få med deg Teamcoaching

Hei, kjære Erickson coach!

Her er et spesialtilbud til deg som har Modul 4 av Erickson Coaching TASC, og som er interessert i å dyktiggjøre og perfeksjonere din kompetanse i coaching og coachende væremåte.

 


Spesialrabatt for deg og din personlige utvikling...
Ta Modul 5 og få med deg Teamcoaching

Erickson Coaching i Norge tilbyr alle med Modul 4 TASC en
samlet spesialpris på Kombinert Modul 5 (ICF-sertifisering ACTP, ACC/PCC 2014 vår, - i The Art & Science of Coaching.) + 3 dager Teamcoaching 12.-14/11 -2014):

STATUSMELDING PÅMELDTE DELTAKERE MODUL 5 COACH MASTERY

STATUS: Erickson har mottatt 8 skriftlig påmeldinger til Modul 5 Coach Mastery.
For oppstart teleklassene (8/4, kl .07:00), mangler i dag 2 deltakere for å nå minimumsgrensen på 10 påmeldte (maks 14 stk).

Vi anser det 70% sannsynlig at formell oppstart teleklasser kan skje på datoen over. Påmeldingsfrist. Snarest og senest 20/3.

OVERSIKT PÅMELDTE TIL MODUL 5 H:

TASC årsklasse:

2012B Gulstad Ørjan
2012B Knutsen Sissel-Kristin
2011B Løvaas Eli Sæterhaug
2012B Monrad-Hansen Rikke
2011B Ringen Lise
2013A Røsdal Heidi Videhi
2012A Røssland Kari 
2012B Simonnes Tone 

VIL DU VÆRE MED HER?


Velkommen til Modul 5

Modul 5 er femte og siste av modulene i The Art & Science of Coaching.

Mestring, perfeksjonering, hvordan møte ditt marked, er stikkord for femte modul vi også kaller ”.. og hele kongeriket”.
Her vil du forankre og perfeksjonere deg i dine kraftfulle kommunikasjonsverktøy i coaching og coachende væremåte.
- De påmeldte før teleklasse-oppstart (prestart) kan starte mentorcoaching tidligere. Dere oppfordres til å igangsette triader, kollokvier, repetere TASC-samlinger som assistenter og være aktive i mentorcoach gym
- Deltakelse på 12 teleklasser (Forutsatt 10 påmeldte start på påmeldingsfrist).
- 6 unike mentor-coach timer med MCC sertifisert coach
- Avsluttende eksamener

Du får:
* Modul 5 (halvt år med telefon/skype-samling hver 14.dag om morgenen start 8.april kl. 07:00-08.45 + mentor-coaching m.m.) Normalpris kr. 34.000,-.
Trykk her for produktark Modul 5.


* 3 dager Teamcoaching med Kristiansen/Lebedeva 12.-14./11-14 (ellers generelt Early bird tilbud -20% 4 måneder før (eller -10% 2 måneder før). Normalpris kr. 9500,-. Dvs. -47% reduksjon i kombinasjon med Modul 5.
Trykk her for produktark Teamcoaching.

TILBUD: kr. 39.000,- for begge kursene.
Påmeldingsfrist søndag 20.mars. Bruk merknad "Kombi M5+TEAM 20140320".

NYHET tilleggsinformasjon. Etter spørsmål fra en tidligere Modul 5'er:
Du som er Modul 5’er fra før kan få en viss «tilbakevirkende kraft effekt pga Modul 5» mht påmelding teamcoachingkurset høsten 2014,
hvis du melder deg på som «Early bird» gis -27% reduksjon (4 måneder påmeldingsfrist).

PÅMELDING eller spørsmål skjer direkte ved epost til jan.georg@erickson.no /mobil 90682512.

Hvis du mangler noe på Modul 4-rapporten, ta kontakt om hva du kan gjøre.
Håper å se deg på oppstarten 8.april!

FAQ's:
________________________________________________________

Hvem kan søke oppstart på Modul 5?
Den som har levert Modul 4-rapporten, eller setter en frist for innlevering

Det formelle kravet for å starte på Modul 5, er at du har levert Modul 4-rapport, som er godkjent.
Det betyr at du i den har minst 25 coachingtimer levert. Si fra om hvilken innleveringsfrist du trenger, sammen med din fremdriftsplan levering Modul 4-rapport.
Vi ønsker også at du har vist at du har prøvd praktisere kjerneverdiformatet. Derfor ber vi søkere om at de vedlegger i det minste selvevalueringsskjema + kundens evalueringsskjema etter en coaching der kjerneverdiøvelsen er blitt benyttet. Det teller også at den kun er forsøkt benyttet, siden det også vanligvis har god effekt på coachee.

_________________________________________________________

Tips: Hvordan få kunden til å tillate opptak av coaching-samtale
Tilby opptak av coaching-samtale kun til bruk for kunden selv

Gi kunden en oppgave om å lytte på coaching-opptaket til neste sesjon, for sin egen lærings skyld.
Deretter, når kunden har trygghet om hva opptaket faktisk inneholder, kan du velge å spørre
om tillatelse til å få bruke en kopi kun for din egen opplæring sammen med din triade. Husk å ha med konfidensialitets-skjema til kunden som du signerer, hvis du får et ja. Lytting på egen coaching er obligatorisk etter modul 3 og en naturlig del av læringsprosessen i Modul 5.
_________________________________________________________

For deg som har tatt Modul 5 tidligere
Du kan repetere Modul 5 teleklassene

For kr. 3400,- kan du fordype deg i den faglige gjennomgangen i teleklassene. Som fordypningsstudent forholder du deg i utgangspunktet som observatør, og kan invitereres inn som ressurs av treneren. Få med deg det siste innen Erickson-coaching metodikk og lytt på den levende coachingen vi har på direkten i teleklassene. Repeterere kan også kjøpe mentor-coachingtimer, for tiden priset til 1800,-/time. 
_________________________________________________________

Vi i Erickson ønsker deg som er "Modul 4" - med eller uten ferdig M4-Rapport : - ) - en fortsatt god vintertid!

Vennlig ”coachende
Vår- og snart Holmenkollsøndags-hilsen

Jan Georg Kristiansen
Redaktør

Erickson Coaching Nordic AS

Besøksadresse:
Ullernchausseen 119,
Lilleaker, Oslo

Postadresse:
Postboks 262 Lilleaker,
0216 Oslo

Telefon: 400 41 204 eller 412 72 858 (Maria)