Siste nytt

Sissel Andersen - "Hva har jeg brukt coachutdanningen min til !" - fremskrittet, fra godt betalt leder, til alene som selvstendig. Stafettpinnen.

Coach-utdanningen er min egen verktøykasse og mulighetsåpner. Coach-utdanningen hos Erickson, har gitt meg muligheten til å til å realisere målet mitt med å komme videre og starte eget firma. Den har gitt meg en verdifull verktøykasse i arbeidet som både lederutvikler, mental trener og foredragsholder. Utdanningen har vært som en reise. Mitt utgangspunkt var et ønske om å bli skikkelig god i coaching-faget. Uttalelsen fra min lederkollega; «hva hindrer deg i å gjøre det da?», husker jeg godt – det ga meg ekstra dytt til å starte på utdannelsen til profesjonell coach. Siden da har det skjedd mye -

Les mer

Personvern - GDPR

Kjære venner, Du har sikkert hørt om den nye databeskyttelsesforskriften ("GDPR") som trer i kraft i 2018. Vi skriver derfor til deg for å fortelle deg at vi har gjort noen endringer i retningslinjene våre, for å kunne styrke dine personvernrettigheter og for å gi deg mer klarhet og kontroll over hvordan vi bruker informasjonen din. Du har sikkert mottatt ganske mange e-postmeldinger om dette allerede, så derfor vil også vi holde dette kort, slik at du kan komme tilbake til coachingen din! Vennligst les de nye vilkårene her og detaljene om hva vi har gjort for å forberede den nye GDPR her.

Les mer

Ta Modul 5 og få med deg Teamcoaching

Hei, kjære Erickson coach!

Her er et spesialtilbud til deg som har Modul 4 av Erickson Coaching TASC, og som er interessert i å dyktiggjøre og perfeksjonere din kompetanse i coaching og coachende væremåte.

 


Spesialrabatt for deg og din personlige utvikling...
Ta Modul 5 og få med deg Teamcoaching

Erickson Coaching i Norge tilbyr alle med Modul 4 TASC en
samlet spesialpris på Kombinert Modul 5 (ICF-sertifisering ACTP, ACC/PCC 2014 vår, - i The Art & Science of Coaching.) + 3 dager Teamcoaching 12.-14/11 -2014):

STATUSMELDING PÅMELDTE DELTAKERE MODUL 5 COACH MASTERY

STATUS: Erickson har mottatt 8 skriftlig påmeldinger til Modul 5 Coach Mastery.
For oppstart teleklassene (8/4, kl .07:00), mangler i dag 2 deltakere for å nå minimumsgrensen på 10 påmeldte (maks 14 stk).

Vi anser det 70% sannsynlig at formell oppstart teleklasser kan skje på datoen over. Påmeldingsfrist. Snarest og senest 20/3.

OVERSIKT PÅMELDTE TIL MODUL 5 H:

TASC årsklasse:

2012B Gulstad Ørjan
2012B Knutsen Sissel-Kristin
2011B Løvaas Eli Sæterhaug
2012B Monrad-Hansen Rikke
2011B Ringen Lise
2013A Røsdal Heidi Videhi
2012A Røssland Kari 
2012B Simonnes Tone 

VIL DU VÆRE MED HER?


Velkommen til Modul 5

Modul 5 er femte og siste av modulene i The Art & Science of Coaching.

Mestring, perfeksjonering, hvordan møte ditt marked, er stikkord for femte modul vi også kaller ”.. og hele kongeriket”.
Her vil du forankre og perfeksjonere deg i dine kraftfulle kommunikasjonsverktøy i coaching og coachende væremåte.
- De påmeldte før teleklasse-oppstart (prestart) kan starte mentorcoaching tidligere. Dere oppfordres til å igangsette triader, kollokvier, repetere TASC-samlinger som assistenter og være aktive i mentorcoach gym
- Deltakelse på 12 teleklasser (Forutsatt 10 påmeldte start på påmeldingsfrist).
- 6 unike mentor-coach timer med MCC sertifisert coach
- Avsluttende eksamener

Du får:
* Modul 5 (halvt år med telefon/skype-samling hver 14.dag om morgenen start 8.april kl. 07:00-08.45 + mentor-coaching m.m.) Normalpris kr. 34.000,-.
Trykk her for produktark Modul 5.


* 3 dager Teamcoaching med Kristiansen/Lebedeva 12.-14./11-14 (ellers generelt Early bird tilbud -20% 4 måneder før (eller -10% 2 måneder før). Normalpris kr. 9500,-. Dvs. -47% reduksjon i kombinasjon med Modul 5.
Trykk her for produktark Teamcoaching.

TILBUD: kr. 39.000,- for begge kursene.
Påmeldingsfrist søndag 20.mars. Bruk merknad "Kombi M5+TEAM 20140320".

NYHET tilleggsinformasjon. Etter spørsmål fra en tidligere Modul 5'er:
Du som er Modul 5’er fra før kan få en viss «tilbakevirkende kraft effekt pga Modul 5» mht påmelding teamcoachingkurset høsten 2014,
hvis du melder deg på som «Early bird» gis -27% reduksjon (4 måneder påmeldingsfrist).

PÅMELDING eller spørsmål skjer direkte ved epost til jan.georg@erickson.no /mobil 90682512.

Hvis du mangler noe på Modul 4-rapporten, ta kontakt om hva du kan gjøre.
Håper å se deg på oppstarten 8.april!

FAQ's:
________________________________________________________

Hvem kan søke oppstart på Modul 5?
Den som har levert Modul 4-rapporten, eller setter en frist for innlevering

Det formelle kravet for å starte på Modul 5, er at du har levert Modul 4-rapport, som er godkjent.
Det betyr at du i den har minst 25 coachingtimer levert. Si fra om hvilken innleveringsfrist du trenger, sammen med din fremdriftsplan levering Modul 4-rapport.
Vi ønsker også at du har vist at du har prøvd praktisere kjerneverdiformatet. Derfor ber vi søkere om at de vedlegger i det minste selvevalueringsskjema + kundens evalueringsskjema etter en coaching der kjerneverdiøvelsen er blitt benyttet. Det teller også at den kun er forsøkt benyttet, siden det også vanligvis har god effekt på coachee.

_________________________________________________________

Tips: Hvordan få kunden til å tillate opptak av coaching-samtale
Tilby opptak av coaching-samtale kun til bruk for kunden selv

Gi kunden en oppgave om å lytte på coaching-opptaket til neste sesjon, for sin egen lærings skyld.
Deretter, når kunden har trygghet om hva opptaket faktisk inneholder, kan du velge å spørre
om tillatelse til å få bruke en kopi kun for din egen opplæring sammen med din triade. Husk å ha med konfidensialitets-skjema til kunden som du signerer, hvis du får et ja. Lytting på egen coaching er obligatorisk etter modul 3 og en naturlig del av læringsprosessen i Modul 5.
_________________________________________________________

For deg som har tatt Modul 5 tidligere
Du kan repetere Modul 5 teleklassene

For kr. 3400,- kan du fordype deg i den faglige gjennomgangen i teleklassene. Som fordypningsstudent forholder du deg i utgangspunktet som observatør, og kan invitereres inn som ressurs av treneren. Få med deg det siste innen Erickson-coaching metodikk og lytt på den levende coachingen vi har på direkten i teleklassene. Repeterere kan også kjøpe mentor-coachingtimer, for tiden priset til 1800,-/time. 
_________________________________________________________

Vi i Erickson ønsker deg som er "Modul 4" - med eller uten ferdig M4-Rapport : - ) - en fortsatt god vintertid!

Vennlig ”coachende
Vår- og snart Holmenkollsøndags-hilsen

Jan Georg Kristiansen
Redaktør