Siste nytt

Fornyet struktur for coachutdanningen The Art & Science of Coaching

Erickson Coaching International oppgraderer sine utdanningstilbud jevnlig. Vi vil gjerne informere deg om at vårt flaggskip-program, The Art & Science of Coaching (TASC) nå fornyes for å bli mer strømlinjeformet, bedre tilpasset ICFs sertifiseringsløp, og ha kjernekompetansene integrert fra dag 1 gjennom hele stoffet. Dette er den største revisjonen siden 2005. Hva betyr «fornyet struktur» for deg, som f.eks. har ønske om å fullføre TASC I-V (1-5), for å ICF-sertifisere din coachkompetanse?

Les mer

For at du skal forstå hva den du snakker med egentlig mener, hjelper det om du hever nivået på lyttingen din.

Witworth og Kimsey-House var tidlig ute med å introduserte de tre nivåene på lytting i læreboken til den ICF-godkjente coachingskolen CTI. Hvis vi lytter aktivt når andre snakker, er det større sannsynlighet for at vi forstår hva de egentlig mener, konstaterer de. Lytting kan foregå på ulike nivåer:

Les mer

Sissel Andersen - "Hva har jeg brukt coachutdanningen min til !" - fremskrittet, fra godt betalt leder, til alene som selvstendig. Stafettpinnen.

Coach-utdanningen er min egen verktøykasse og mulighetsåpner. Coach-utdanningen hos Erickson, har gitt meg muligheten til å til å realisere målet mitt med å komme videre og starte eget firma. Den har gitt meg en verdifull verktøykasse i arbeidet som både lederutvikler, mental trener og foredragsholder. Utdanningen har vært som en reise. Mitt utgangspunkt var et ønske om å bli skikkelig god i coaching-faget. Uttalelsen fra min lederkollega; «hva hindrer deg i å gjøre det da?», husker jeg godt – det ga meg ekstra dytt til å starte på utdannelsen til profesjonell coach. Siden da har det skjedd mye -

Sissel fra Krøgenerlåven i ArendalSiden da har det skjedd mye – både i min arbeidskarriere og livssituasjon. Vi besluttet kjøpe min manns barndomshjem på sørlandet, solgte alt vi hadde, flyttet, noe som medførte at jeg sa opp en god lederjobb i Gjensidige. Mitt nye yrke, selvstendig næringsdrivende. Et valg jeg ikke har angret på. Selv om det er skummelt å stå alene, en god del hindre som skal passeres, så har det bidratt til at jeg får brukt hele meg i jobben som lederutvikler, mental trener og altmuligdame på låven jeg driver.

Endringen fra godt betalt leder i et stort konsern – til helt alene som selvstendig næringsdrivende i nye omgivelser
Coachutdanningen har gitt meg mange verktøy, som jeg bruker både privat og som profesjonell. For å ta den private delen først, så handler det om evnen til å stå i den endringen fra å være en godt betalt leder i et stort konsern – til å stå helt alene som selvstendig næringsdrivende i nye omgivelser – vekk fra venner, familie og det kjente og vante.  Hvem er jeg nå? Et spørsmål som stadig dukket opp i min nye tilværelse.

Uten coachingutdannelsen ville jeg nok ha brukt lengre tid på å finne ut min nye identitet. Hadde muligens ikke tatt den sjansen på å gjøre den endringen uten den ballasten jeg har tillært meg gjennom utdannelsen. Men en god coach hadde nok hjulpet!

Brukt hele spekteret fra å være coach, mentor og prosessveileder
Som selvstendig næringsdrivende har coachutdannelsen gitt meg muligheten til å fortsatt jobbe med ledere i næringslivet, særlig innenfor finanssektoren som jeg kjenner godt. Her får jeg brukt hele spekteret fra å være coach, mentor og prosessveileder. Jeg har også glede av å jobbe med idrettsutøvere. Kunnskapen om hvordan hjernen fungerer, som coachingutdannelsen har gitt meg, kommer godt med når jeg holder foredrag om det å «stå i endring», eller som jeg av og til kaller det, «mentalt taktskifte».

Å stå i endring, handler for meg (utover det å kjenne sine kjerneverdier) å styre tanker og «knuse» de usanne og negative tanker som gjør at en «snubler i egne bein». Bevisstheten om hva som hindrer, gjør at en kan «snu» seg raskere og oppleve den gode energien det gir. Dette er noe jeg brenner for å lære bort, da det er – og har vært,  et viktig verktøy for min egen del.

«STAFETT-PINNEN SENDER JEG TIL»:

Stafettpinnen gir jeg videre til Mayka Brevik, som jeg tror også har noe å fortelle.

(Red.anm.: "Stafettpinnen sender jeg videre til.." er en serie bruker-styrte beskrivelser og fortellinger fra de 2 hoved-målgruppene ved Erickson Coachings profesjonelle coachutdanningslinje eller lederutviklingslinje: COACH-utdanningslinjen (oftest finansiert av studenten selv, utgjør ca 30% av kursdeltakerne) fokuserer ofte på "den eksterne, profesjonelle coachen", gjerne fra eget firma eller fra HR/stab. LEDER-utviklingslinjen (oftest finansiert av arbeidsgiver, utgjør ca 60% av kurs-deltakerne) fokuserer ofte på "lederne i linjen for å utvikle sin nåværende arbeidsplass, takle tids- og krysspresset, "HR/stab" som bygger strategisk lederstøtte gjennom samtale med linje.)

Erickson Coaching Nordic AS

Besøksadresse:
Ullernchausseen 119,
Lilleaker, Oslo

Postadresse:
Postboks 262 Lilleaker,
0216 Oslo

Telefon: 400 41 204 eller 412 72 858 (Maria)