Siste nytt

Sissel Andersen - "Hva har jeg brukt coachutdanningen min til !" - fremskrittet, fra godt betalt leder, til alene som selvstendig. Stafettpinnen.

Coach-utdanningen er min egen verktøykasse og mulighetsåpner. Coach-utdanningen hos Erickson, har gitt meg muligheten til å til å realisere målet mitt med å komme videre og starte eget firma. Den har gitt meg en verdifull verktøykasse i arbeidet som både lederutvikler, mental trener og foredragsholder. Utdanningen har vært som en reise. Mitt utgangspunkt var et ønske om å bli skikkelig god i coaching-faget. Uttalelsen fra min lederkollega; «hva hindrer deg i å gjøre det da?», husker jeg godt – det ga meg ekstra dytt til å starte på utdannelsen til profesjonell coach. Siden da har det skjedd mye -

Les mer

Personvern - GDPR

Kjære venner, Du har sikkert hørt om den nye databeskyttelsesforskriften ("GDPR") som trer i kraft i 2018. Vi skriver derfor til deg for å fortelle deg at vi har gjort noen endringer i retningslinjene våre, for å kunne styrke dine personvernrettigheter og for å gi deg mer klarhet og kontroll over hvordan vi bruker informasjonen din. Du har sikkert mottatt ganske mange e-postmeldinger om dette allerede, så derfor vil også vi holde dette kort, slik at du kan komme tilbake til coachingen din! Vennligst les de nye vilkårene her og detaljene om hva vi har gjort for å forberede den nye GDPR her.

Les mer

Sissel Andersen - "Hva har jeg brukt coachutdanningen min til !" - fremskrittet, fra godt betalt leder, til alene som selvstendig. Stafettpinnen.

Coach-utdanningen er min egen verktøykasse og mulighetsåpner. Coach-utdanningen hos Erickson, har gitt meg muligheten til å til å realisere målet mitt med å komme videre og starte eget firma. Den har gitt meg en verdifull verktøykasse i arbeidet som både lederutvikler, mental trener og foredragsholder. Utdanningen har vært som en reise. Mitt utgangspunkt var et ønske om å bli skikkelig god i coaching-faget. Uttalelsen fra min lederkollega; «hva hindrer deg i å gjøre det da?», husker jeg godt – det ga meg ekstra dytt til å starte på utdannelsen til profesjonell coach. Siden da har det skjedd mye -

Sissel fra Krøgenerlåven i ArendalSiden da har det skjedd mye – både i min arbeidskarriere og livssituasjon. Vi besluttet kjøpe min manns barndomshjem på sørlandet, solgte alt vi hadde, flyttet, noe som medførte at jeg sa opp en god lederjobb i Gjensidige. Mitt nye yrke, selvstendig næringsdrivende. Et valg jeg ikke har angret på. Selv om det er skummelt å stå alene, en god del hindre som skal passeres, så har det bidratt til at jeg får brukt hele meg i jobben som lederutvikler, mental trener og altmuligdame på låven jeg driver.

Endringen fra godt betalt leder i et stort konsern – til helt alene som selvstendig næringsdrivende i nye omgivelser
Coachutdanningen har gitt meg mange verktøy, som jeg bruker både privat og som profesjonell. For å ta den private delen først, så handler det om evnen til å stå i den endringen fra å være en godt betalt leder i et stort konsern – til å stå helt alene som selvstendig næringsdrivende i nye omgivelser – vekk fra venner, familie og det kjente og vante.  Hvem er jeg nå? Et spørsmål som stadig dukket opp i min nye tilværelse.

Uten coachingutdannelsen ville jeg nok ha brukt lengre tid på å finne ut min nye identitet. Hadde muligens ikke tatt den sjansen på å gjøre den endringen uten den ballasten jeg har tillært meg gjennom utdannelsen. Men en god coach hadde nok hjulpet!

Brukt hele spekteret fra å være coach, mentor og prosessveileder
Som selvstendig næringsdrivende har coachutdannelsen gitt meg muligheten til å fortsatt jobbe med ledere i næringslivet, særlig innenfor finanssektoren som jeg kjenner godt. Her får jeg brukt hele spekteret fra å være coach, mentor og prosessveileder. Jeg har også glede av å jobbe med idrettsutøvere. Kunnskapen om hvordan hjernen fungerer, som coachingutdannelsen har gitt meg, kommer godt med når jeg holder foredrag om det å «stå i endring», eller som jeg av og til kaller det, «mentalt taktskifte».

Å stå i endring, handler for meg (utover det å kjenne sine kjerneverdier) å styre tanker og «knuse» de usanne og negative tanker som gjør at en «snubler i egne bein». Bevisstheten om hva som hindrer, gjør at en kan «snu» seg raskere og oppleve den gode energien det gir. Dette er noe jeg brenner for å lære bort, da det er – og har vært,  et viktig verktøy for min egen del.

«STAFETT-PINNEN SENDER JEG TIL»:

Stafettpinnen gir jeg videre til Mayka Brevik, som jeg tror også har noe å fortelle.

(Red.anm.: "Stafettpinnen sender jeg videre til.." er en serie bruker-styrte beskrivelser og fortellinger fra de 2 hoved-målgruppene ved Erickson Coachings profesjonelle coachutdanningslinje eller lederutviklingslinje: COACH-utdanningslinjen (oftest finansiert av studenten selv, utgjør ca 30% av kursdeltakerne) fokuserer ofte på "den eksterne, profesjonelle coachen", gjerne fra eget firma eller fra HR/stab. LEDER-utviklingslinjen (oftest finansiert av arbeidsgiver, utgjør ca 60% av kurs-deltakerne) fokuserer ofte på "lederne i linjen for å utvikle sin nåværende arbeidsplass, takle tids- og krysspresset, "HR/stab" som bygger strategisk lederstøtte gjennom samtale med linje.)