Siste nytt

For at du skal forstå hva den du snakker med egentlig mener, hjelper det om du hever nivået på lyttingen din.

Witworth og Kimsey-House var tidlig ute med å introduserte de tre nivåene på lytting i læreboken til den ICF-godkjente coachingskolen CTI. Hvis vi lytter aktivt når andre snakker, er det større sannsynlighet for at vi forstår hva de egentlig mener, konstaterer de. Lytting kan foregå på ulike nivåer:

Les mer

Kun 10% av omstillinger fører til synlige endringer (Adferdsvitenskap 2018)

Visste du at 90% av alle omstillings- og endringstiltak, for personer og organisasjoner ikke fører til synlige endringer. Ny forskning bl.a. gjennom nevro vitenskap og hjerneforskning har påvist en serie «90-10% statistikker».
Noen eksempler:
-Ca. 90% av alle by-pass hjerteoperterte klarer ikke endre sine levevaner, selv etter sin leges, sin families og sin egen sterke anbefaling
-Ca. 90% av alle LEAN-prosjekter kan ikke vise til synlige endringer: -"mellom-ledelsen klarer ikke å levere"
-Ca. 90% av alle omstillingsprosjekter ikke kan vise til synlige endringer på ansatte, team eller organisasjon

Symptomer og årsaker til «90-10% statistikkene» kaller vi for "de 4 fallgrubene" for alle omstillinger, som leder-, organisasjon- og coachutviklingsprogrammer er. I 1:1 coaching kaller vi det "de 4 gremlindører".
I 2018 og 2019 vil Erickson Coaching i en rekke artikler belyser forskjellige nøkkelsider ved "løsningene på de 4 fallgrubene" i våre nyhetsbrev.

Bransjen må levere det de lover og studere på sine kunders effekt på sikt, før de selger inn gjennomførbarhet.

Les mer

KAMPANJE -25% frist 25.oktober (1 uke før): Styrk din markedsverdi. Grunnkurs kundefokusert coaching oppstart september. "Anerkjennende samtaler" (TASC Modul 1).

For deg som ønsker en mer coachende og anerkjennende kommunikasjonsstil for deg selv og de rundt deg, privat eller profesjonelt. Eller for deg som vil starte på din 1. eller din 2. coachutdanning til coach og mentaltrener basert på den internasjonale ICF-standarden for coaching. For deg som vil hjelpe deg selv og enhver annen person se muligheter og realisere sitt beste seg. For deg som vil beherske hvordan hjelpe (deg selv og) den andre sikre kontroll og utvikle "ekstremt grad av resultat-eierskap" i de mest utfordrende situasjoner. For deg som ønsker få frem det beste hos andre med coaching, relasjonsledelse og mentaltrening! Programmet jevnlig forbedret. Se under for kursinnhold. Bli med på gratis minikurs (1.etter ferien er 6. august kl. 17 (stedlig) for smakebit og få inntrykk av vår praktisering av "nerven" i denne ICF godkjente coachutdanningen og praktiske hverdagsnytten i lederrollen og andre situasjoner.

Ved påmelding skriv "Kampanjerabatt før 25/10-2018= kr. 5.175,-" (veiledende 6900,- minus 25% (1.725,-) for 2,5 dager kurs inkl. kursmateriell, kurs-forfriskninger/frukt/snacks og 3 uker ettertrening. Påmeldingsfrist kampanje 25. oktober:

Les mer her >>
Meld deg på her >>

INNHOLDET:

Med Modul 1 får du kanskje smaken på å fortsette utdanne deg til ICF profesjonell coach og om noen måneder tilhøre profesjonsnivået for verdens mest profesjonelle coacher (25.000 ICF-sertifiserte) eller som leder med unik medarbeiderfokusert lederstil.

Grunnkurs Modul 1 (ICF-godkjent) - Anerkjennende samtaler, består av følgende:

I løpet av 2,5 dager (+ 3 uker oppfølgning) vil vi gjennom relevansdiskusjoner, modeller, demonstrasjoner og øvelser dekke følgende hovedområder:

- Jobbe med de 4 spørsmålstypene bak en coachende væremåte
- Forstå hvordan spørsmålene gir kraftfulle positive opplevelser, i hht hvordan menneskets hjernefungerer (NeuroScience).
- Få innsikt og trening i bruk av kanskje verdens første notatmetode basert på neutrovitenskapelige prinsipper. Svært kraftfullt i 1:1 og team-samtaler.
- Hvordan hjelpe den andre sikre kontroll og coaching for "ekstremt grad av resultat-eierskap" i de mest utfordrende situasjoner? (=Erickson-style ICF-standard)
- Analysere, forstå, og øve hvordan sette kraftfulle mål?
- Trene; Hvordan hjelpe deg selv og andre se mulighetene?
- Sjekkliste designe målsetninger som fører til handling
- Hvordan ta i mot tilbakemeldinger på en effektfull måte?
- Hvordan snu negative stemninger/tankebaner til positive?
- Du blir med i en øvingsgruppe i tre uker etter kurset for praktisering og integrering av de nye ferdighetene
- Hvis du velger gå videre etter grunnkurset, velger du ønsket fokus på Relasjonsledelse/ledelse eller fokus på Coaching/profesjonsutdanning ICF-godkjent

TASC (The Art & Science of Coaching) passer for deg som ønsker å få frem det beste hos andre og utvikle en mer coachende væremåte - og samtidig ønsker starte på en ICF-godkjent coachutdanning. ICF - coachingmarkedets mest krevende coachsertifisering.

(Veiledende er kr. 6900,-. /rabattmuligheter) for 2,5 dager kurs inkl. fyldig kursmateriell, lunsjer, og 3 uker oppfølgning.

Etter mye praksistrening etter teori, slapper kursdeltakerne av med bedre felles kurslunsj på Schlegergården, på Pascal eller andre gode restauranter
Lunsj på cafe Schlegergården på Lilleaker, kjent for veldig god mat!Lunsjbilde fra Pascal
Til slutt en liten påminnelse om hva som skjer nå man som coach, konsulent eller leder forstår og behersker oppskriften for "flyt".