Siste nytt

Fornyet struktur for coachutdanningen The Art & Science of Coaching

Erickson Coaching International oppgraderer sine utdanningstilbud jevnlig. Vi vil gjerne informere deg om at vårt flaggskip-program, The Art & Science of Coaching (TASC) nå fornyes for å bli mer strømlinjeformet, bedre tilpasset ICFs sertifiseringsløp, og ha kjernekompetansene integrert fra dag 1 gjennom hele stoffet. Dette er den største revisjonen siden 2005. Hva betyr «fornyet struktur» for deg, som f.eks. har ønske om å fullføre TASC I-V (1-5), for å ICF-sertifisere din coachkompetanse?

Les mer

For at du skal forstå hva den du snakker med egentlig mener, hjelper det om du hever nivået på lyttingen din.

Witworth og Kimsey-House var tidlig ute med å introduserte de tre nivåene på lytting i læreboken til den ICF-godkjente coachingskolen CTI. Hvis vi lytter aktivt når andre snakker, er det større sannsynlighet for at vi forstår hva de egentlig mener, konstaterer de. Lytting kan foregå på ulike nivåer:

Les mer

Har noen monopol på coaching i pressen?

Etter å ha fulgt mediedebatten etter Aftenposten-artikkelen på PLOT artikkelen om "Journalist undercover på NLP-kurs", spør jeg meg -Hva er det egentlig DNCF vil? Her er Ericksons forslag til 10 spørsmål for kritisk journalistikk overfor coachingmarkedets ivrigste NLP-coachforening.
Når jeg studerer medias og forskningsmiljøenes omtale av coaching i etterkant av Plot-artikkelen, blir jeg minnet om at coaching er et fag som har behov for å skape et eget vokabular. De siste årene har det utviklet seg en kamp om vokabularet mellom akademia og coaching-bransjen seg i mellom. Hva synes du som coach?

Av: Jan Georg Kristiansen, ICF-sertifisert Erickson-coach MCC

Når jeg studerer medias og forskningsmiljøenes omtale av coaching i etterkant av Plot-artikkelen, blir jeg minnet om at coaching er et fag som har behov for å skape et eget vokabular. Med eget vokabular blir fagfeltet tydeliggjort. Siste årene har det utviklet seg en kamp om vokabularet, delvis mellom akademia og coachingbransjen og coachingbransjen imellom.

Historisk anser jeg Gestalt, Psykosyntese, NLP og LØFT som vesentlige bidragsytere til det som i dag har utviklet seg til fenomenet «coaching». Spesielt NLP har gjennom to hovedretninger utviklet seg spesielt hurtig og NLP’erne har et sted på veien funnet coaching-ordet som en kjær beskrivelse på hva de gjør, heller enn å si «NLP-veiledning» eller «NLP». 

Coaching = NLP = definisjonskaos?

Siste tids pressedekninger i etterkant av "undercover-journalist"-artikkelen i Plot, har vist at foreningen DNCF (Den Norske Coach Forening) gjør en viktig og veldig bra jobb for NLP-coaching i Norge. Samtidig mener jeg at DNCF selv, med god hjelp av ukritiske journalister, bidrar til kaos og forvirring i samfunnet ved at de gir inntrykk av å representere hele bransjen, mens de faktisk representerer en egen sektor innen NLP-miljøet. DNCF er derfor i dag ikke min coach-forening, fordi jeg er usikker på hva de egentlig vil.

Vår egen coachingskole «Erickson» er en NLP basert skole, og har vært vant til skillet mellom NLP og coaching helt siden vi ble ICF-godkjent i 2003 og i år har 10-årsjubileum på det. Internasjonalt har altså Erickson en ren NLP-Practitioner/Master utdanning side om side med «The Art & Science of Coaching», som er en ICF-godkjent coach-spesifikk coachutdanning. Det mest NLP-terapi-pregede og «holde klienten fast med spørsmål» ble vasket bort før godkjenning. Erickson har derfor utviklet et tydelig språk for forskjellen mellom NLP og coaching.

Ved fremtidige intervjuer av coachingmiljøets ivrigste coachforening i Norge, DNCF, foreslås her 10 spørsmål for fremme av kritisk journalistikk:

10 spørsmål til Norges ivrigste coachforening for kritisk journalistikk

1. Hvordan vurderer DNCF sin private standard «Norsk bransjestandard for coaching» i forhold til andre standarder for coaching som DNCF kjenner til?

2. Fakta. Det har siden 1995 eksistert en standard for coaching internasjonalt og i Norge basert på ICF’s 11 kjernekompetanser. Hva motiverte DNCF til i 2007 å kontakte Standard Norge for å etablere en Norsk standard for coaching, et tiltak som for øvrig strandet med begrunnelse «manglende modenhet i coachingbransjen»?

3. Hva mener foreningen er forskjellen på NLP, NLP-coaching og coaching generelt?

4. Hvem trenger en norsk bransjestandard for coaching basert på kun NLP, når det foreligger en internasjonal bransjestandard (ICF’s 11 kjernekompetanser for coaching) basert på generelle kriterier som inkluderer alle fagkilder, inkludert NLP?

5. Mener DNCF de representerer coaching generelt eller at DNCF representerer en spesifikk og avgrenset del av coachingbransjen?

6. Når medlemskap i DNCF forutsetter utdanning NLP-veien (og kun det), hvordan kan DNCF forsvare bruk av generelle uttrykket «Norsk bransjestandard for coaching»,i stedet for f.eks. «Norsk bransjestandard for NLP-coaching»?

7. Når medlemskap i DNCF forutsetter utdanning NLP-veien (og kun det), hvordan kan DNCF forsvare bruk av det generelle foreningsnavnet «Den Norske Coach Forening, i stedet for å kalle foreningen f.eks. «Den Norske NLP-Coach Forening?

8. Hva er de viktigste årsakene til at DNCF’s skoler har valgt ikke å søke ICF godkjenning, som f.eks.  de NLP/baserte skolene ITS og Erickson har gjort, men finner det viktigere å utarbeide en egen norsk standard basert på NLP?

9. Hva er viktigst for DNCF; å være en forening for coaching generelt eller å være en særinteresseforening for NLP-coaching?

10. Hvordan ser foreningen at hele coachingmiljøet best kan utvikle en felles plattform for coaching som fag, som gjør det lett for innkjøpere å navigere?

Med gode svar på disse spørsmålene, vil alle som arbeider eller planlegger arbeide under paraplyen "coaching", kunne se tydeligere hva coaching er som del av kommunikasjonsfagene - i valget mellom det å ha møte med en ekspert og autoritet og det å få hjelp til å få til et kraftfullt møte med seg selv.

Jeg ser frem til flere artikler i Plot, Aftenposten og andre medier - og innspill fra gode bransjekolleger i DNCF og andre - som gir bidrag til tydelighet rundt faget og kommunikasjonsbransjen coaching.

Jan Georg Kristiansen

ICF-sertifisert Erickson coach MCC. Master Practitioner NLP.
Medlem ICF Norge, som er Norges Internasjonale Coachforening
Norsk representant for Erickson Coaching International, ICF-sertifisert coachutdanning i Norge siden 2005 og coachingkurs siden 1998.

Erickson Coaching Nordic AS

Besøksadresse:
Ullernchausseen 119,
Lilleaker, Oslo

Postadresse:
Postboks 262 Lilleaker,
0216 Oslo

Telefon: 412 72 858 (Maria), eller 400 41 204