Siste nytt

For at du skal forstå hva den du snakker med egentlig mener, hjelper det om du hever nivået på lyttingen din.

Witworth og Kimsey-House var tidlig ute med å introduserte de tre nivåene på lytting i læreboken til den ICF-godkjente coachingskolen CTI. Hvis vi lytter aktivt når andre snakker, er det større sannsynlighet for at vi forstår hva de egentlig mener, konstaterer de. Lytting kan foregå på ulike nivåer:

Les mer

Kun 10% av omstillinger fører til synlige endringer (Adferdsvitenskap 2018)

Visste du at 90% av alle omstillings- og endringstiltak, for personer og organisasjoner ikke fører til synlige endringer. Ny forskning bl.a. gjennom nevro vitenskap og hjerneforskning har påvist en serie «90-10% statistikker».
Noen eksempler:
-Ca. 90% av alle by-pass hjerteoperterte klarer ikke endre sine levevaner, selv etter sin leges, sin families og sin egen sterke anbefaling
-Ca. 90% av alle LEAN-prosjekter kan ikke vise til synlige endringer: -"mellom-ledelsen klarer ikke å levere"
-Ca. 90% av alle omstillingsprosjekter ikke kan vise til synlige endringer på ansatte, team eller organisasjon

Symptomer og årsaker til «90-10% statistikkene» kaller vi for "de 4 fallgrubene" for alle omstillinger, som leder-, organisasjon- og coachutviklingsprogrammer er. I 1:1 coaching kaller vi det "de 4 gremlindører".
I 2018 og 2019 vil Erickson Coaching i en rekke artikler belyser forskjellige nøkkelsider ved "løsningene på de 4 fallgrubene" i våre nyhetsbrev.

Bransjen må levere det de lover og studere på sine kunders effekt på sikt, før de selger inn gjennomførbarhet.

Les mer

Gratulerer til norges 5. ICF-coach på MCC nivå: Anna Lebedeva

Det finnes omlag 850 MCC'er i verden og Norges fikk sin 5. MCC i juli! Når man vet at stryk% er ca. 95% i dette praktiske håndtverket på (tredje og høyeste) MCC-nivået, er det ekstra spesielt at Anna valgte gjennomføre ICF-coachsertifiserings-prosessen på engelsk som fremmedspråk. På Annas Facebook-side skriver hun: "Jeg vil gjerne gi uttrykk for takknemlighet til mentorene mine: Carly Andersen, Judy Sabbah, Jan Georg Kristiansen, Leda Turai, mine kunder Maxim Oshurkov, Peter Stefani, Julia Ershova, Luciano Boccucci, Alexey Sidnev for tillatelse til å bruke vår samtale for ICF-akkreditering, Marilyn Atkinson og alle Erickson-teamene for støtte på denne lange og svingete veien. Ja, det er mulig å gjennomføre MCC-nivå coaching i Erickson stil og på fremmedspråk. Takk alle sammen!" #icf #mcc

Anna forteller videre: -"Kjære kolleger, velkommen til å presentere meg selv i ny status. Veien til ICF-sertifisering på MCC-nivå har gitt meg ny bekjentskap med verdens coacher, dyp forståelse av kompetansens kompetanse og enorm vekst.

Den lange veien har blitt fullført vellykket. Hjertlig takk for støtte fra mentorene Carly Andersen, Judy Hardcore, Jan Georg Kristiansen og Ledoux Turaj, kjære klienter Maxim Ošurkova, Obi James, Julia Eršovu, Luciano Boccucci, Peter Stefani, Аlexej Sidnev for muligheten til å registrere og søke om sertifisering på engelsk, støtte Marilyn W. Atkinson og hennes internasjonal Erickson coaching universitet.
Ja, det er mulig å utføre coaching på MCC-nivå og å motta bekreftelse av ekspertkollegere på fremmedspråk (red.anm. engelsk, Annas morsmål russisk), og følge formen ved Ericksonske coaching pilen (red. anm. =Ericksonske samtale som Flytur).

Så, kjære venner og trenere, her er ICF-sertifikatet, bekreftelse av min MCC-akkreditering. Denne lange prosessen førte meg til å kjenne mange gode trenere fra alle deler av verden, dypt forståelse av ICF kompetanse, personlig og faglig utvikling.

Med dette har det norske og det internasjonale markedet av topp ICF-coacher bragt fram en ny stjerne som makter coache med ambisjonen om en 100% kundefokusert konfidensiell samtale. Les mer om coachingdefinisjoner>>.