Siste nytt

For at du skal forstå hva den du snakker med egentlig mener, hjelper det om du hever nivået på lyttingen din.

Witworth og Kimsey-House var tidlig ute med å introduserte de tre nivåene på lytting i læreboken til den ICF-godkjente coachingskolen CTI. Hvis vi lytter aktivt når andre snakker, er det større sannsynlighet for at vi forstår hva de egentlig mener, konstaterer de. Lytting kan foregå på ulike nivåer:

Les mer

Kun 10% av omstillinger fører til synlige endringer (Adferdsvitenskap 2018)

Visste du at 90% av alle omstillings- og endringstiltak, for personer og organisasjoner ikke fører til synlige endringer. Ny forskning bl.a. gjennom nevro vitenskap og hjerneforskning har påvist en serie «90-10% statistikker».
Noen eksempler:
-Ca. 90% av alle by-pass hjerteoperterte klarer ikke endre sine levevaner, selv etter sin leges, sin families og sin egen sterke anbefaling
-Ca. 90% av alle LEAN-prosjekter kan ikke vise til synlige endringer: -"mellom-ledelsen klarer ikke å levere"
-Ca. 90% av alle omstillingsprosjekter ikke kan vise til synlige endringer på ansatte, team eller organisasjon

Symptomer og årsaker til «90-10% statistikkene» kaller vi for "de 4 fallgrubene" for alle omstillinger, som leder-, organisasjon- og coachutviklingsprogrammer er. I 1:1 coaching kaller vi det "de 4 gremlindører".
I 2018 og 2019 vil Erickson Coaching i en rekke artikler belyser forskjellige nøkkelsider ved "løsningene på de 4 fallgrubene" i våre nyhetsbrev.

Bransjen må levere det de lover og studere på sine kunders effekt på sikt, før de selger inn gjennomførbarhet.

Les mer

For at du skal forstå hva den du snakker med egentlig mener, hjelper det om du hever nivået på lyttingen din.

Witworth og Kimsey-House var tidlig ute med å introduserte de tre nivåene på lytting i læreboken til den ICF-godkjente coachingskolen CTI. Hvis vi lytter aktivt når andre snakker, er det større sannsynlighet for at vi forstår hva de egentlig mener, konstaterer de. Lytting kan foregå på ulike nivåer:

Nivå 0: Du lytter ikke i det hele tatt.

Nivå 1: (Lytting på deg selv -" på meg selv"). Du relaterer det du hører til deg selv, dine erfaringer og verdier istedenfor å lytte til den personen som snakker med deg. Du har lyst til å avbryte og overta samtalen.

Nivå 2: (Lytting på den andre - "på deg"). Du lytter aktivt og fokusert til det som sies, særlig verdiord gjentas ved å tilbakespole tilbake til den andre. Du vurderer ikke, og relaterer ikke til deg selv.

Nivå 3: (Lytting globalt - "på oss"). Du fanger opp det som uttrykkes "mellom linjene".  Det vil si både til det som sies med ord, men også det som kommuniseres på annen måte. Du er oppmerksom på kroppsspråk, stemmeleie og ansiktsuttrykk.

Vi kan godt si at "coaching light" starter på Lytting nivå 2. Nivå 2 lytting har vært almelt kjent i selger-, veiledningsmiljøer og ledertrening i mange ti-år allerede.

Profesjonell, seriøs coaching inkluderer å lytte på nivå 3. ICF-skolenes kvalitetsnivå kjennetegnes ved at tyngden ligger på nivå 3.

Hva - når motstand? Dreier du fokus på seg selv?
Når fokuspersonen opplever sterk motstand i seg selv i sitt arbeid mot egne mål, kaller det på en coach som makter inkludere denne motstanden i samtale, derav "sam-tale". En coach som primært lytter på "nivå 2" vil føle "presset" på seg til å "prestere" i coachingsamtalen og kan komme til å ty til "veileder-coaching" (veiledning) eller "rådgiver-coaching" (rådgivning) for å fortsette å kunne hjelpe. Vårt syn på veiledning og rådgivning, er at det kan fungere utmerket, forutsatt at fokuspersonen er sterk nok til å ta i mot informasjonen, svelge informasjonen og fordøye informasjonen fra "veileder/rådgiver-coachen". 1000-kroner spørsmålet blir da - "hvordan vet coachen at fokuspersonen er sterk nok til å ta imot hintene/tipsene/rådene?

Coaching (ICF-coaching) er samtaleverktøyet når fokuspersonen vil sikre eierskapet til sine egne ambisiøse mål og sine egne viktige veilvalg og beslutninger.

- «Det krever effektiv og helhetlig pedagogikk å undervise i coaching som er om automatisk fullt fokus på den andre. Vi skal huske at de fleste mennesker, når i vanskelige samtaler, automatisk dreier fokus på seg selv». Jan G. Kristiansen ICF-sertifiert Erickson coach MCC

Hva er din erfaring og hva mener du?