Siste nytt

ÆRLIGHET uten tillit = Mulig overgrep. Om coaching, terapi, ICF.

Med hjelp av en Addictologi-terapeut gikk coaching-begrepet forrige uke fra å være «litt varm sten» til ett steg nærmere «lava» i Norge! Fra jobbreise i Riga leste jeg VG på nett’s siste VG-research artikkel rett før leggetid, og jeg klarte ikke sovne igjen. Nå blir det gru-spennende! Jeg regner med at tommel-skruen vris ytterligere mot coaching-ordet, fordi addictologen og hans oppdragsgiver begge refererer til «lederutvikling og coaching», og de holder flagget høyt hevet. Og han og jeg er tilsynelatende i samme bransje! Dette er sterk kost for oss som hegner profesjonelt om coaching-ordet, som noe annet enn «hvasomhelstmedspørsmål». Dommen fra Oslo tingrett er ikke rettskraftig, men Borgarting lagmannsrett har varslet partene om at de vurderer å nekte oppdragsgiver å fremme en anke, skriver VG (9/12-'17). For andre gang på et par uker har jeg støtt på eksperter som fremhever ærlighet som metode for utvikling. Ærlighet er en fin egenskap. Jeg mener at ICF-coachingen sessens er utvikling av ærlighet i coacheens møte med seg selv. Coachens forvaltning av sin egen ærlighet er en nøkkel i diskusjon av hva er coaching!

Les mer

KAMPANJE -25% frist 8.desember: Styrk din markedsverdi. Grunnkurs kundefokusert coaching oppstart februar. "Anerkjennende samtaler" (TASC Modul 1).

For deg som ønsker en mer coachende og anerkjennende kommunikasjonsstil for deg selv og de rundt deg, privat eller profesjonelt. For deg som ønsker utdanne deg til coach og mentaltrener basert på den internasjonale ICF-standarden for coaching. For deg som vil hjelpe deg selv og enhver annen person se muligheter og realisere sitt beste seg. For deg som vil beherske hvordan hjelpe (deg selv og) den andre sikre kontroll og "ekstremt grad av resultat-eierskap" i de mest utfordrende situasjoner. For deg som ønsker få frem det beste hos andre med coaching, relasjonsledelse og mentaltrening! Programmet jevnlig forbedret. Se under for kursinnhold. Bli med på gratis minikurs for smakebit og få inntrykk av "nerven" i denne ICF godkjente coachutdanningen og praktiske hverdagsnytten i lederrollen og andre situasjoner.

Ved påmelding skriv "Kampanjerabatt før 8/12-2017= kr. 5.175,-" (veiledende 6900,- minus 25% (1.725,-) for 2,5 dager kurs inkl. kursmateriell, lunsjer og 3 uker ettertrening. Påmeldingsfrist kampanje 8. desember:

Les mer her >>
Meld deg på her >>

Les mer

Erickson innspill i debatten: Artikkel: Mental trening - hva og hvorfor?

Han omtales som «the hottest man in town», Erik Betrand Larssen, mental trener for bl.a. Petter Northug, Peter Warren og andre prestasjonsutøvere i sport og næringsliv. Selv sier han at det eneste han er god på i livet, er å forstå mennesker. (Kapital 9, 2011). Så hva er mental trening, en forståelig fagbeskrivelse kommet for å bli, eller er mental trening enda et hensiktsmessig fluktord bort fra det svært kraftfulle, men uklare begrepet coaching?

Av Jan Georg Kristiansen
Internasjonal coachsertifisering og- utdanning: ICF-sertifisert Erickson coach MCC (ICF 2005)
Mental trening utdanning og sertifisering: NLP Master Practitioner (Interaction Sellæg/Wroldsen og Erickson College Marilyn Atkinson). Siviløkonom NHH 1988, Adjunkt UiO 1996

Mental trening har hatt mye omtale i mediene i forbindelse med prestasjonsforbedringer. Her er noen eksempler:

«Hun har blitt en annen person». Om Susann Pettersen, som har klatret fra 9. til 3. plass på verdensrankingen for kvinnelige golfspillere, etter å ha startet samarbeid med mental trener. (NRK 1 Sportsrevyen, 4.8.2013).

«Målet var å få kontroll på tankene. Det blir mye visualisering, og jeg skal prøve å ha fokus på bare meg selv og ikke alt rundt meg», svømmeren Ingvild Snildal. (Aftenposten, 24.7.2013).

«Verdens beste landslag i langrenn jobber med å bruke nederlag til noe positivt, og lærer seg å takle motgang». (Aftenposten, 5.7.2013).

«Mellom fem og ti prosent av toppidrettsutøvere kommer i en alvorlig tilstand av utbrenthet, men enda flere vil føle på manglende glød og kjenne seg utslitt. Det viser forskning på temaet …., sier Anne Marthe Pensgaard, som har doktorgrad på motivasjon og mestring av stress i toppidretten og er fagansvarlig for idrettspsykologi i Olympiatroppen». (Aftenposten, 29.7.2013).

Disse eksemplene og mange andre viser at mental trening fungerer og har varig effekt, men hva er egentlig essensen i mental trening?

Mental trening kan klassifiseres som prosessveiledning/fasilitering og kognitiv trening. Andre tilhørende ord er mentoring og annen coachende undervisningsform og instruksjonsstil sammen med coachende treningsformer. Coachutdanningen til Erickson Coaching, The Art & Science of Coaching (TASC), balanserer mellom mental trening og coaching.

Erickson Coaching med lange tradisjoner i mental trening

Milton Erickson (t.v.) regnes som «far» til det humanistiske menneskesyn og det positive menneskesyn. Milton Erickson har i et halvt århundre vært en inspirasjonskilde for alt fra det psykiske helsevesen, alternativ psykologi og andre behandlingsformer og hjelperetninger – til lederutvikling, salgstrening og ferdighetsutvikling i sport og næringsliv.

Vi kan se på Milton Erickson som en mental trener som spilte ekstremt godt på det indre tankespillet til mennesket. Hans verktøy var å designe historiefortellinger tilpasset fokuspersonen, som ved lytting og dialog etter hvert ble iverksatt av fokuspersonen. Milton Erickson er kjent for å ha klart å hjelpe mennesker som psykologer og terapeuter hadde gitt opp. Noen av Miltons kunder er ved fornavn blitt godt kjent gjennom klassiske kundehistorier som «Betty/ship to Australia» og «George/the word salad». NLP-faget har hentet mye av sin inspirasjon fra Milton Erickon og Erickson regnes historisk som én av fire kilder til NLP.

Erickson Coaching er en av verdens mest utbredte coachingskoler med lange tradisjoner i mental trening. PhD Marilyn Atkinson (t.h.) har siden 1970-tallet gitt betydelige bidrag til fagfeltet gjennom dialogverktøy som «Samtalekvadranten» og «Coachposisjon» for coachens og andres forståelse av sine roller.

Erickson Coaching’s utdanning The Art & Science of Coaching (TASC)

Ericksons ICF godkjente coachutdanning The Art & Science of Coaching (TASC), tilbyr verktøy som gjør at mennesker kan klare å få til (nærmest) hva som helst, når de får hjelp til å være helt til stede i seg selv.

Vi definerer ICF-coaching / Erickson-style som: «Coaching er en 100% konfidensiell, kundefokusert samtale». Hvor mye av de 100% som i stedet blir coachfokusert, diskuteres under samtalen og er en nøkkel til å forstå mental trening i forhold til coaching. Mer om dette under og om definisjoner på coaching her >>

For Erickson-coacher er mental trening en viktig støtte og viktig sidegren av ICF-coaching, og er kanskje en av Erickson sine største fordeler i markedet. Coachutdanningen The Art & Science of Coaching (TASC) balanserer mellom mental trening og coaching.

Eksempler på mental treningsverktøy i Erickson’s profesjonelle coachutdanning

The Art & Science of Coaching (TASC) gir coacher og mentale trenere et stort antall verktøy som på få minutter vil styrke kunden/fokuspersonen på ønskede områder. Tiden anslår hvor lang samtaletid en ICF-sertifisert Erickson coach trenger med en kunde for å få resultat. Noen eksempler:

 Tren opp en sterk tro på deg selv - et verdibasert selvbilde (ca 20 minutter)


 Tren opp din evne til balanse mellom indre kreativitet, realisme og indre kritikk (ca 30 minutter)


 Tren opp din evne til fremtidsrettet dialog og møteledelse (prosess)


 Tren opp din evne til å forstå hvilke av dine indre krefter som avgjør suksess (ca 30 minutter)


 Tren opp ditt energinivå med fornyelse av indre visjon, mening og pågangsmot (ca 30 minutter)


 Tren opp din evne til prioritere og velge ut rekkefølgen av alt du må gjøre (ca 30 minutter)


 Tren opp din evne til å gi deg selv solide råd og tips, når du føler at du er avhengig av råd fra andre (ca 20 minutter)


 Tren opp din evne til selvmotivasjon og drivkraft (ca 30 minutter)

Og mye annet.

Nedenfor kan du lese Erickson’s utdypning av begrepet mental trening.

Mental trening – faget i det store bildet

  •  Kognitiv trening - Performance coaching - Mental trening

«Performance coaching» er blitt omtalt som en egen retning innen coaching og ofte inspirert av NLP-verktøy. Fagfeltet NLP har i lengre tid også vært definert som «kognitiv trening». Ordet «mental trening» ser vi som en fornorskning og en forenkling av begrepet kognitiv trening.

  •  Hvordan benytte NLP som bruksanvisning for god coaching

For nærmere tips om hvordan bruke det beste av NLP for å få til effektfull coaching, se artikkel >>

  •  Mental trener = trenerrollen + coachrollen?

Mental trening er en god beskrivelse på en av de viktige sidene en dyktig coach kan gjøre for kunden. Fordi coaching har minst to sider ved seg, ser vi at også en mental trener har minst to roller; den tydelige trenerrollen og coachrollen. Treneren ser ved erfaring hva du trenger eller mangler, og gjennom sin erfaring forstår han/hun hva du bør gis av «tillegg» eller hjelp. Tradisjonell sports-/idrettscoaching ligger tett opp til en slik praksis. Og som dyktig pedagog klarer mental trener å formidle eller overbevise fokuspersonen om sitt syn.

  •  Coachrollen

Hvor kommer coachrollen inn i dette? Hvis coachingsamtalen metaforisk kan defineres som «et kraftfullt møte som fokuspersonen har med seg selv», møter vi her minst to motstridende ytterpunkter ved det som tolkes som coachens rolle: En der coach blander seg så mye inn i samtalen at samtalen blir et «møte med coachen», også kalt «directive coaching» og mentoring. Eller coachingsamtalen der coachen vet å holde seg tilbake og samtalen blir fokuspersonens møte med seg selv», også kalt «non-directive coaching».

  •  Fra NLP, via NLP-terapeut og NLP-coaching til Mental trening

NLP – neuro lingvistisk programmering – har siden 80-tallet spilt en sterk rolle i all lederutvikling og indirekte påvirket de etablerte kommunikasjonsfagene og mentalt helsevesen.

Det er vårt inntrykk at en dominerende andel av «coachingbransjen» har mer eller mindre innsyn i NLP. I Norge har NLP og coaching ikke vært ansett som helt «legitime» fagområder i noen miljøer, bl.a. det offisielle helsevesen. Sentrale deler av NLP-skolene i Norge har til og med etablert en egen coachforening (Den Norske Coachforening, DNCF) for å markere seg innenfor coaching, der de har besluttet at NLP skal være en forutsetning for coaching. Vi i Erickson og ICF-miljøet anser coaching å favne om flere fagkilder enn NLP og mener kvaliteten på coachens utøvelse skal styre definisjonen. Derfor er Erickson medlem i ICF Norge, www.icfnorge.no, som er en del av den uavhengige interesseorganisasjonen International Coach Federation. Mer om Erickson i Norge og DNCF >>

  •  NLP-coaching = Mental trening

Hvor står mental trening mellom det å være en egen fagretning og det å være et godt markedsføringsord for å forklare hva som er NLP-coaching?

Det blir spennende å se om mental trening er en forståelig fagbeskrivelse kommet for å bli, eller om mental trening er enda et hensiktsmessig flukt-ord bort fra det svært kraftfulle, men uklare ordet coaching.

  •  Hva sier ICF Norge

ICF Norge, www.icfnorge.no, er Norges Internasjonale Coachforening. ICF Norge tilhører ICF globalt, som er en uavhengig interesseorganisasjon som ikke tilbyr egen coachutdanning, men som har fokus å sette høye krav til etikk og kompetanse for utdanningssteder og utøvere.

ICF har godkjent et fåtall NLP-skoler (ITS og Erickson) som coachutdanning, dersom skolene i tilstrekkelig grad har presisert hva som er «coach-spesifikk coaching» til forskjell fra «veilednings-spesifikk coaching», som f.eks. NLP eller flere andre kilderetninger innen kommunikasjonsfagene. Se ICF’s 11 kjernekompetanser, som definerer ICF-coaching fra all annen «coaching».

Mental trening – det spesifikke faget

  • Det store spørsmålet: «Hva er diagnosen og hvilken medisin er best og hvordan gi medisinen?» - bruk av mental trening

Et sentralt spørsmål er «hvor ligger mental trening i grad å forstå og deretter overbevise fokuspersonen om hva denne trenger – om hva som er diagnosen og hvilken medisin som er best»? I det spørsmålet finner vi både det som forklarer den enorme slagkraften og samtidig også en beskrivelse av akilleshælen og begrensningen i mental trening.

En mental trener må ha en bred og tillitsfull erfaring for å kunne hjelpe og være en ekspert på feltet, være en som forstår og med samme språk som fokuspersonen kan forklare problemet.

En mental trener må ha en velfylt verktøykasse med (mentale) verktøy som passer til et (svært) stort antall situasjoner. Når kunden/fokuspersonen bestiller mental trening, gir det et signal om at mental trener kan overta en del av styringen av den videre prosess. Det kan innebære at dersom fokuspersonen skulle komme til – bevisst eller ubevisst - å gi uttrykk for nye, annerledes mål underveis i dialogen, skal man ikke være sikker på at mental trener vil oppdage dette. Det er fordi mental trener under sitt arbeid vil ha mye fokus på sin egen erfaringsbank av å forstå hva som er diagnosen. Mental trener vil deretter vurdere om hvilken medisin som er best for kunden sin.

Akilleshælen kan i så fall bety at kunden kan komme til å bevege seg bort fra sine egentlige mål, noe som kan bety et økologispørsmål. I så tilfelle vil kunden merke svekket mening og svekket energi over tid, og i verste fall tilstander av utladethet.  Den store styrken er at kunden på kort tid vil skaffe seg en styrke og gjennomslagskraft i hht. sine opprinnelige mål om å hevde seg eller nå til topps innen sitt område.

Interessert i å videreutdanne deg til mental trener?

Interessert i å bygge kraftfullt videre på din mental trening kompetanse?

Erickson tilbyr fra korte kurser på 2 til 5 dager og til hel utdanning på  1-1,5 år.

Konklusjonen

Konklusjonen blir at det ideelle for en kunde er ha en mental trener for spesifikke mål og en ICF-sertifisert coach for å ivareta balanse og etikk (økologi), dvs. to personer. Og utfordringen for den som både er mental trener og/eller coach som leverer tjenesten, er å kunne levere på begge disse områdene samtidig – å være «to i en». Hva som velges avgjøres av ofte av budsjettet til kunden/fokuspersonen.

Og tiden vil vise om begrepet mental trening har kommet for å bli.