Siste nytt

For at du skal forstå hva den du snakker med egentlig mener, hjelper det om du hever nivået på lyttingen din.

Witworth og Kimsey-House var tidlig ute med å introduserte de tre nivåene på lytting i læreboken til den ICF-godkjente coachingskolen CTI. Hvis vi lytter aktivt når andre snakker, er det større sannsynlighet for at vi forstår hva de egentlig mener, konstaterer de. Lytting kan foregå på ulike nivåer:

Les mer

Kun 10% av omstillinger fører til synlige endringer (Adferdsvitenskap 2018)

Visste du at 90% av alle omstillings- og endringstiltak, for personer og organisasjoner ikke fører til synlige endringer. Ny forskning bl.a. gjennom nevro vitenskap og hjerneforskning har påvist en serie «90-10% statistikker».
Noen eksempler:
-Ca. 90% av alle by-pass hjerteoperterte klarer ikke endre sine levevaner, selv etter sin leges, sin families og sin egen sterke anbefaling
-Ca. 90% av alle LEAN-prosjekter kan ikke vise til synlige endringer: -"mellom-ledelsen klarer ikke å levere"
-Ca. 90% av alle omstillingsprosjekter ikke kan vise til synlige endringer på ansatte, team eller organisasjon

Symptomer og årsaker til «90-10% statistikkene» kaller vi for "de 4 fallgrubene" for alle omstillinger, som leder-, organisasjon- og coachutviklingsprogrammer er. I 1:1 coaching kaller vi det "de 4 gremlindører".
I 2018 og 2019 vil Erickson Coaching i en rekke artikler belyser forskjellige nøkkelsider ved "løsningene på de 4 fallgrubene" i våre nyhetsbrev.

Bransjen må levere det de lover og studere på sine kunders effekt på sikt, før de selger inn gjennomførbarhet.

Les mer

Alumnisamling 27. februar 2014

Alumnisamling 27. februar 2014 Referat Alumnitreff 27. februar 2014. Tema: Highlights fra nye boken i «Coaching» (Berg, Ribe) med øvelser i lederutvikling. Foredragsholdere: Ellen Ribe

Highlights fra nye boken i «Coaching» (Berg, Ribe) med øvelser i lederutvikling.

Vi gledet oss å høre og var meget spent på om den nye boken kan konkurrere om å bli markedets beste fagbok i coaching.


Boken «Coaching» er godt kjent av mange og mye brukt i bl.a. coachingkursene på BI.

Medforfatter Ellen Ribe presenterte 3.utgave av boken inkludert praktiske metoder inspirert av TASC og Marilyn Atkinson.

Tema: Noen highlights fra nye boken i «Coaching» (Berg,Ribe). Eksempler på øvelser i  lederutvikling med fokus på coaching

Under, noen bilder fra kvelden:

 

Museumsbestyrer Erik Edvardsen introduserte med siste nytt om Ibsen

 

Ellen Ribe engasjert om forskningsdokumentert glede i coaching

Ellen Ribe korrekt antrukket i Erickson «kvadrantgenser» : -)

Fagboken «Coaching» har vært en av de mest leste coachingbøkene i Norge.
Ellen er medforfatter og snakket om siste utgave boken Coaching, som hun presiserte er kraftig forbedret:

 

Inntrykk fra deltaker Claus Hagli: «En gi og ta kultur», «Deling er jo den nye konkurransen»

Ellen Ribes foredrag og bokpresentasjon" "Coaching"/i store organisasjoner"  på alumnitreffet i går  gikk rett hjem hos en meget engasjert og  entusiastisk  forsamling av Ericson-coacher og studenter. Coaching er på vei til å bli akseptert som en profesjon. Ribe underbygget dette ved å vise til aktuell forskning på feltet. Coachingpsykologi er i ferd med å ble et begrep med innhold og tyngde! Det gir større legitimitet til dette faget i markedet.

For min egen del synes jeg det var særlig spennende å høre hennes betraktninger på hva som ligger i en coachingkultur," en gi og ta kultur" hvor deling er det sentrale. Dette har stor relevans til mitt eget fagfelt!. Hvordan utvikle skoler og organisasjoner innen samme konsern (etat)  ved deling?" Deling er jo den nye konkurransen" heter det i gründermiljøene". Her kan coaching bli et viktig verktøy, men også et nytt "mindset" i det framtidige arbeidslivet! Takk for Ellens spennende tanker. Og så er det jo hyggelig å møte gode coachingvenner!

Claus Hagli,
senior rådgiver Utdanningsetaten i Oslo
(Erickson alumni: TASC 2013B, Modul 4)

 

Inntrykk fra deltaker Mette Nilsen: «gi-kultur», «resiliens (følelsesmessig robusthet)», «coachingpsykologi»

Etter en engasjert introduksjon (Red.anm: fra museumsbestyrer Erik Edvardsen) om Ibsenhuset og hvordan de tar vare på Ibsens liv og virke,
overtok Ellen Ribe og tegnet rammene for den neste timen. Vi ble servert smaksprøver fra boken «Coaching» (Berg, Ribe) som kretser rundt hva er coaching, hvordan coache og hvorfor coaching.
Vi fikk forskningssnadder og ikke minst fikk vi trene. Tre oppgaver og en øvelse ble naturlig flettet inn og bidro gjennom god summing og høyt støynivå til forsterket læring.

Tre stikkord jeg tar med meg fra kvelden er gi-kultur, resiliens (følelsesmessig robusthet) og at coching er anvendt positiv psykologi.
Det mest verdifulle var nok å gjøre morgenøvelsen. Den er godt fundamentert i positiv psykologi gjennom å fokuserer på hva jeg er takknemlig for, hva jeg er tilfreds med og hva jeg ønsker for denne dagen.

Kvelden ble avsluttet med god mat og drikke i godt selskap (Red.anm: på italienske Ruffino) før jeg dro hjem. Litt mer vis og som alltid litt nysgjerrig.
Nå har jeg lyst til å se mer på den nye forskningen om coaching og ikke mist grave litt i ordet coachingpsykologi. Vil fundamentet for coaching i tillegg til positiv psykologi være coachingpsykologi? Og vil vi høre ledere snakke om at her i vår organisasjon har vi en coachingkultur?

Mette Nilsen
HR Rådgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(Erickson alumni: TASC 2006B, Modul 5C 2007)

 

 Fagekspert: Ellen Ribe

 

Ellen Ribe presenterte noen av bokens innhold og temaer:
- Mindfulness, hjernens virkemåte, resiliens, signaturstyrker, selvledelse, teamcoaching og  coachingkultur.
- Oppdatert forskning på coaching,  som vi tror bidrar til økt legitimitet for coaching.
- Kjente coachingmetoder og teknikker samt små tester. For eksempel en  praktisk metode er inspirert av TASC og Marilyn Atkinson.
- Eksempler på hvordan hun jobber med lederutvikling med fokus på coaching og mentoring. Konkrete øvelser.


Praktiske erfaringer Lederkurs og evaluering i store organisasjoner

- Lederens verkøykasse med coaching og mentoring som sentrale virkemidler.
- “Gi-kultur” og coachingkultur  for bedre prestasjoner.
- Evaluering av lederutvikling med fokus på coaching og mentoring

 

Ellen Ribe

Cand.mag. (UiO). Bedriftsøkonom (BI). Erickson coach (ECPC).
Har jobbet med HR. 1:1 coaching. Lederutviklingsprogram med fokus på coaching og mentoring.  Timelærer BI. Tidligere styremedlem i ICF Norge.
Ellen er Daglig leder i Morten Emil Berg AS.
Medforfatter av boken Berg og Ribe (2013) Coaching. Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes. 3. utgave,  Universitetsforlaget

Ellen er Ericksoncoach ECPC (TASC Modul 5) og tidligere styremedlem i ICF Norge.

TID: 27. Februar kl. 17:00 -20.00
STED: Ibsenmuseet , klikk for info >>

Programmet var som følger:
•    16:50: Registrering

•    17:00 - 17.25 Mingling, snacks og gjensynsglede. Matbestilling for de som blir til middag.
•    17.30 - 18.45 Faglig del: highlights fra nye boken i «Coaching» (Berg,Ribe) øvelser i  lederutvikling ." Ellen Ribe.
•    18.45 -19.15  Nyheter fra ICF og fra Erickson, diplomutdelinger, forming av ny coach-sirkel for deg som vil samle flere coachingtimer.

Pause/mingling.

MIDDAG
•    19.30 - 21:00 Spisested: Etter Ibsenmuseet, forflyttet vi oss til Rufino for middag!