Siste nytt

"Ekstremt-resultat-eierskap"; en misjon for coaching som overlever som selvstendig fag

(Av Jan G. Kristiansen, MA.coaching, MBA, MCC) Coaching som begrep er mye diskutert og debattert i Norge og i utlandet og kan om få år gå i oppløsning. For å overleve på sikt, tror jeg coaching må fremstå tydelig og tilby noe nytt og unikt i kommunikasjonsfaget, som ikke allerede er tilbudt av sine eldre og mye større og forskningsbaserte "-ing-slektinger: som er veiledning, mentoring, undervisning og ledning, som jo også vet hva et åpent spørsmål er. Uten en slik unikhet i definisjonen tror jeg "coaching" om få år vil bli bli "spist" (assimilert) av sine mye eldre slektninger.

Les mer

Kvinnelige ledere er flinkere enn menn

til å legge til rette for åpen dialog og kommunikasjon i bedriftene, viser et nytt doktorgradsprosjekt (Lisa Maria Whitehead, Universitetet i Agder) leser vi i Dagens Perspektiv 11.august 2017. Siden "åpen dialog og kommunikasjon" er nøkkelfokuser sett med coachingbransjens briller, tenker jeg med en gang at da har kvinnene i så fall gjennomsnittlig bedre trening i dette enn menn, før de blir målt.  
I sin avhandling «The Theory of Social Identity-driven Voice and Silence», har Lisa Maria Whitehead ved Universitetet i Agder, undersøkt 

Les mer

Alumnisamling 16. februar 2012

Referat Alumnitreff 16. februar 2012. 
Tema: Agile coaching
Foredragsholder:
Sergey Dmitriev.

Agile coaching for organisasjons-transformasjoner Lean


Faglig tema:
 "Organisasjonstransformasjoner ved hjelp av Agile coaching – coachende væremåte i praksis". 

Foredragsholder: Sergey Dmitriev - Agile coach og strategirådgiver. En av Norges to sertifiserte Scrum Trenere.

Tidligere utviklingssjef for zett.no og systemansvarlig for kvasir.no. Nå daglig leder i agile42 som hjelper bedrifter til å bli mer smidig. I foredraget hører vi hvordan Agile coaching hjelper transformere bedrifter og erstatte tradisjonelt management med moderne lederskap. Vi vil snakke om grunnleggende verdier i lean og smidig. Hør historier om hva japanske bilprodusenter lærte i USA og hvorfor amerikanske bilprodusentene ikke klarer å kopiere denne lærdom. Vi diskuterer også hvordan Agile coaching er forskjellig fra ICF-coaching, og hvordan ferdighetene kan utfylle hverandre.